Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Esittelyssä Hannele Laaksonen

Varmasti moni meistä ryhmämme opiskelijoista on tullut samaan päätelmään ryhmämme ohjaajasta, yliopettaja Hannele Laaksosesta: miten asiantunteva ja kiva ope meillä onkaan! Ryhmäytyminen tiimeissä on jo hyvässä vauhdissa. Ajattelin, että olisi kiva oppia tuntemaan paremmin myös ryhmämme ”äitihahmoa”. Pyysin Hannelea vastaamaan…

Lähipäivät on raskaita, mutta antoisia!

Syyskuun viimeisillä  lähipäivillä purettiin sosiaali-ja terveysalan toimintaympäristön ennakkotehtävät. Jokainen tiimi oli saanut aiheen, johon perehtyä. Powerpoint- esityksen avulla referoitiin aihe koko ryhmälle. Aiheet olivat päivän kuumia perunoita; SOTE uudistus Terveydenhuoltolaki Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta Lastensuojelulaki Sosiaalihuoltolaki…

Analyysejä ja projekteja

  Paperit, yksinäinen työskentely, esseet, kirjatentit ovat historiaa. Opiskeluympäristö on laajentunut monin tavoin, kansainvälistynyt ja teknistynyt. Tarvitaan hyvää kielitaitoa ja työskentely sekä tiedonhaku tapahtuu verkon kautta. Alkumetreillä tämä uuden ympäristön sisäänajo pyörrytti, mutta toisaalta oli hienoa olla ajan virrassa mukana.…