Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Analyysejä ja projekteja

20150928_132844

 

Paperit, yksinäinen työskentely, esseet, kirjatentit ovat historiaa. Opiskeluympäristö on laajentunut monin tavoin, kansainvälistynyt ja teknistynyt. Tarvitaan hyvää kielitaitoa ja työskentely sekä tiedonhaku tapahtuu verkon kautta. Alkumetreillä tämä uuden ympäristön sisäänajo pyörrytti, mutta toisaalta oli hienoa olla ajan virrassa mukana. Lähiopetus on todella tiivistettyä ja varsinainen kurssien suoritus tapahtuu 4-5 henkilön muodostaman tiimin yhteistyönä. Toisaalta olet itsenäinen tiedon hankkija ja toisaalta korostuu tiimityöskentelytaidot ja haasteen luo verkkotyöskentely. Tiimi kokoontuu harvoin.  Tuotokset eivät ole vain kirjallisia vaan odotetaan luovia esitystapoja, mikä asettaa vaatimuksia ideoinnille ja yhteistyölle. Toisaalta työskenneltäessä vain oman pienen tiimin kanssa, herää kysymys, miten oppia tuntemaan muut saman kurssin opiskelijat.

Olemme siirtyneet tiedeyhteisöön, missä opiskeltavia asioita katsotaan vahvasti hallinnon ja johtajuuden näkökulmasta.  Asioita lähestytään tieteellisen metodiikan ja analysoinnin kautta.  Nykyisin tuodaan esiin hyvinvointipalvelujen tuottavuus ja innovaatiot, miten tuottavuutta mitataan ja seurataan. Myös tiedon hakeminen ja hallinta on tärkeää.  Opiskelijalta vaaditaan perehtymistä ensin käytettävään lähestymistapaan ja käsitteistöön, kuten strateginen johtaminen,  skenaario, peste-tai swot-analyysi ja sen jälkeen saada ne kytkettyä käytännön näkökulmaan.

Olen ylpeä saadessani kuulua tällaiseen huippujoukkoon, jossa on valtavasti osaamista, tietoa ja kokemusta, fiksua porukkaa! Monet ovat jo johtavassa asemassa työelämässä ja toiset janoavat uusia tuulia. Olemme kaikki henkilökohtaisen kasvun paikassa. Koulutuksella esimiestyöhön ja johtajuuteen pyritään antamaan näkökulmia, valmiuksia, rohkeutta kehittää ja kehittyä sekä tulevaisuuden näköaloja.  Tulevaisuudessa työn organisoinnissa, esimiestyössä ja johtajuudessa tapahtuu todennäköisesti merkittäviäkin muutoksia. Miten hyvin koulutus tulee valmistamaan käytännön työhön? Olemmeko tulevaisuuden  kehittäjiä, päätöksentekijöitä, hyviä henkilöstöjohtajia vai työmyyriä?  Olemme nyt matkalla kohti uusia haasteita!

-Sani-

ps. Hyvä blogi johtajuudesta: Pelolla lannistettu kansa

20150903_135415

 

 

Vastaa