Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Back to the basic work

20160205_110224Helmikuun alkupäiviä mennään ja hyvin on taas palattu opiskelijan arkeen. Kolme ennakkotehtävää tehty ja lisäksi käynnissä Henkilöstön ja osaamisen tiimitehtävä sekä opinnäytetyön seuraava ohjausaika sovittuna.

Vaikka koulutöitä on paljon ja päällekkäin, parasta antia on, että ennakkotehtävien tiedot etsitään omasta työorganisaatiosta, ei tutkimuksista ja kirjoista.  Tämä antaa aivan uudenlaisen näkökulman oman organisaation johtamiseen ja hallintoon. Samalla huomaa, kuinka vähän itse asiassa tietää, miten omalla työpaikalla on esim. laatu- ja prosessijohtamisen laita tai millainen on viestintäsuunnitelma. Mietin myös, millaisen mielikuvan saa lukiessaan tutun organisaation strategiaa ja tavoitteita, ovatko ne organisaatio- vai asiakaslähtöisiä? On mielenkiintoista hieman sivusta arvioiden katsella organisaation suunnitelmallisuuden heikkoja ja vahvoja puolia sekä miten toiminnan tuloksia seurataan ja mitataan, entä onko kiinnitetty huomiota asiakaspalautteeseen.  Kurssit ovat vasta alkamassa eli ehkä niiden jälkeen osaa katsoa asioita vielä syvällisemmin. 20160205_110214

Ja aina kun aikaa riittää ja inspiraatio iskee, voi tarttua opinnäytetyös lähdemateriaaliin 🙂

Vastaa