Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Opiskelun ja työn yhteensovittaminen?

Moni varmasti miettii, onko ylempi ammattikorkeakoulututkinto mahdollista suorittaa samaan aikaan kokopäiväisen työn kanssa.

Olemme opiskelleet nyt kolmisen kuukautta. Syksyn aikana on useampi eri kurssikokonaisuus, jotka kaikki toteutetaan 4-6 henkilön tiimeissä. Tenttejä ei ole, vaan kaikki tehtävät suoritetaan erilaisia oppimistehtävinä ja palautetut tuotokset ovat kirjallisia. Lisäksi suurimmassa osassa kursseja järjestetään yhden päivän seminaari, jolloin tiimit voivat esitellä tuotoksensa muulle ryhmälle.

Oppimistehtävät ovat aika laajoja ja monivaiheisia, ja niiden suorittamiseen menee aikaa. Lisäksi oman hankaluutensa tuo se, että tiimin jäsenillä on kullakin erilainen työ- ja elämäntilanne, joten yhteisen ajan löytäminen voi olla vaikeaa. Opiskelu yhdessä sujuu kuitenkin, kun viestitään sähköisesti, ja tehtäväksi annetut työt suunnitellaan huolellisesti yhdessä.

Teen itse työtä, joka vie paljon aikaa, ja työviikot venyvät. Kiire on kova, ja ei aina ehdi vastailemaan muun tiimin viesteihin samana tai edes seuraavana päivänä. Riittämättömyyden tunne onkin työtä ja opiskelua yhteen sovittaessa varmaan tuttu tunne monelle.

Työn ja opiskelun yhteensovittaminen vaatii aikaa ja sitoutumista, mutta niin kaikki opiskelu vaatii. Tärkeää on kyky organisoida ja hallita omaa aikatauluaan: deadlinet ja tehtävät kannattaa merkata omaan kalenteriin, ja varata niiden tekemiseen aikaa.

Tärkeää on myös olla itselleen armollinen. Kun on kova kiire, niin kaikkea ei tarvitse aina tehdä täydellisesti. Kannattaa miettiä, millainen taso on itselle riittävän hyvä, ja pyrkiä tekemään parhaansa sen saavuttamiseksi. Työnantajan näkökulmasta todistus, jossa on pelkkiä kiitettäviä, ei välttämättä edes ole paras mahdollinen.

Opiskeluun kuitenkin kannattaa suhtautua vakavasti ja pyrkiä hyvään lopputulokseen, sillä olet itsesi lisäksi vastuussa myös oman tiimin arvosanoista. Siksi tiimissäkin kannattaa yhteisesti puhua siitä, mitkä ovat tavoitteet, ja kuinka paljon kukin itseltään – ja toisiltaan – vaatii.

Tähän mennessä tulleiden kokemusten perusteella mielestäni on mahdollista suorittaa ylempi AMK-tutkinto työn ohella. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että opiskelu vie paljon vapaa-aikaa, ja illat ja/tai viikonloput vietetään usein tietokoneen kanssa. Opiskelu on kuitenkin mukavaa, kun on hyvä tiimi, ja saa oppia uutta sekä kehittää itseään! 🙂

Vastaa