Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

1 / 3 opinnoista takana

Opinnot ovat nyt tämän syksyn osalta ohi ja suoritettu. Syksyyn on mahtunut kursseja mm. tutkimusmenetelmistä, sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöistä, organisaatioista ja johtamisesta, tiedonhausta, näyttöön perustuvasta toiminnasta ja projektijohtamisesta. Kaiken kaikkiaan opinnot ovat olleet mielenkiintoisia ja antoisia, vaikka syksyn loppurutistus aiheuttikin hieman stressiä ja harmaita hiuksia.

Opinnäytetyön tekemiseen liittyen yksi loppuvuoden haastavimmista tehtävistä oli kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsauksen tekeminen ei ollut minulle, eikä kaikille muillekaan, ennestään tuttua ja sen tekeminen vaati aikaa ja perehtymistä. Muutama päivä ennen katsauksen palautuspäivää ”työpisteeni” oli vielä aikamoinen kaaos ja sivut läppärin näytöllä kaipasivat tekstiä ja taulukoita…

kirjallisuuskatsaus

 

Tästäkin haasteesta selvittiin kuitenkin kunnialla ja kirjallisuuskatsaus toimii nyt hyvänä pohjana opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen kirjoittamisessa. Tutkimuksiin ja tieteellisiin artikkeleihin perehtyminen antoi uutta tietoa ja myös uusia näkökulmia omaan työhön ja sen kehittämiseen.

Koko syksyn ajan opinnoissa on korostunut tiimityön merkitys. Kirjallisuuskatsausta lukuun ottamatta kursseihin liittyvät tehtävät on pääsääntöisesti tehty tiimeissä. Omassa tiimissäni on todella hyvä yhteishenki ja kemiat pelaavat yhteen. Kun opinnot suoritetaan työn ohessa ja jokaisella on oman työnsä ja yksityiselämänsä velvollisuudet (ja haasteet), on tärkeää, että jokainen huolehtii omasta osuudestaan ja tiimin jäsenet ovat avoimia ja rehellisiä toisilleen. Oman tiimin osalta voin todeta, että olemme syksyn aikana oppineet tuntemaan toisemme, työskentelemään yhteen ja olemaan toistemme tukena. Esimiestyössä ja johtamisessa tärkeiksi taidoiksi nousee ihan samankaltaisia asioita, vaikka ne voivatkin tuntua itsestään selviltä ja arkisilta.

Syyslukukauden viimeisenä koulupäivänä pohdittiin laadullisen tutkimuksen prosessia, kurssilla opittuja asioita ja kurssin toteutusta  – tässäkin yhteydessä yhtenä positiivisena asiana ja vahvuutena nousi esiin, mikäpä muukaan, kuin TIIMI.

aivoriihi

Nyt vietämme ansaitun hengähdystauon ja rauhoitumme joulun viettoon. Sen jälkeen onkin aika kääntää ajatukset kevään opintoihin ja opinnäytetyön tekemiseen.

Rauhallista Joulua kaikille!

Vastaa