Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Toimitko työssäsi yrityksen strategian mukaisesti?

Valitsin yhdeksi valinnaiseksi opinnoksi strategisen johtamisen verkkokurssin. Kurssilla alettiin ensimmäiseksi pohtimaan kunkin opiskelijan työskentelyorganisaation arvoja, missiota ja visiota. Tehtävää tehdessä tuli paneuduttua myös muiden opiskelijoiden työorganisaatioiden strategioihin.

Minulle tuli mieleen, että kuinka moni työntekijä tietää tai ymmärtää työskentelyssään oman yrityksen strategian? Omassa työssäni ne tulevat vastaan jatkuvasti, koska teen hallinnollisia töitä, mutta kuinka tärkeitä asiat ovat perustyöntekijälle?

Kun puhutaan ihmisten johtamisesta, olisi todella tärkeää johtaa joukkoja edestäpäin innostaen. Tähän työhön kuuluu myös se, että henkilöstö otetaan mukaan strategian luomiseen, tai ainakin strategisia tavoitteita kerrotaan eteenpäin ja ne sidotaan perustyöhön. Monet missiot ja visiot olivat todella inspiroivia ja innostavia, mutta ne eivät välttämättä näy työntekijän arjessa juurikaan.

Miten sitten viedä eteenpäin strategian mukaista toimintaa? Informoimalla ja keskustelemalla, osallistamalla. Esimiestyössä todella tärkeää on se, että henkilöstölle annetaan selkeästi tavoitteet heidän työlleen, luodaan ne odotukset työntekijän työtä varten. Mikäli työntekijälle ei ole selvää, mitä hänen kuuluisi tehdä (ja minkä vuoksi), niin työntekijä käyttää aina vain osan omasta työtehostaan. Mikäli tavoitteet ja visio ovat selkeänä mielessä, niin työntekijä tekee todennäköisesti huomattavasti enemmän oikeita asioita.

Kuinka moni työntekijä osaisi nyt suoralta kädeltä sanoa, mitkä ovat hänen työskentely-yrityksensä arvot, visio tai missio? Minusta nämä tulisi ottaa puheeksi jo perehdytystilanteessa, mutta niiden tulisi kulkea rinnalla koko työuran ajan. Toisaalta taas uskon, että työntekijä on itsekin velvollinen ottamaan yritykseen liittyvistä asioista selvää ja on velvollinen pohtimaan, miten omassa työssään toteuttaa yrityksen strategiaa.

Vastaa