Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Mikä muutosjohtamisessa on niin vaikeaa?

Muutosjohtamisesta ja sen onnistumisesta puhutaan paljon. Miksi muutoksen johtaminen on niin tärkeää? Eikö olisi helpompaa vain kertoa, miten asiat jatkossa tehdään, ja olettaa työntekijöiden tekevän ohjeistusten mukaisesti? Tämä taitaisi olla tapa, jolla muutosta johdettaisiin pahasti pieleen.

Muutoksen johtamisessa tulisi ottaa huomioon yksilön luontainen turvallisuudentunteen kaipuu. Moni kavahtaa muutoksia, koska he pelkäävät muutoksen aiheuttavan heille lisää töitä, uutta opeteltavaa tai stressiä. Muutosvastarintaa syntyy helposti, kun ei tiedetä, mitä tapahtuu ja miten mahdolliset muutokset vaikuttavat itseen. On myös helppoa jäädä puolustamaan niitä vanhoja tapoja toimia, koska ne ovat tuttuja ja turvallisia.

Tärkeää johtamisessa onkin, että uudet asiat ja muutokset perustellaan hyvin ja keskustellaan läpi. Työntekijöiden tulee ymmärtää, miksi muutoksia ollaan tekemässä ja mitä niillä tavoitellaan. Jokaisen työntekijän rooli muutoksen eteenpäin viemisessä tulee olla heillä itsellään tiedossa. On tärkeää kertoa muutoksen taustat, nykytilassa tapahtuvat muutokset ja tulevaisuuden askelmerkit.

Muutosjohtamisessa hyvän viestinnän tärkeyttä ei voi tarpeeksi korostaa. Tulee antaa ensikäden tietoa, ohjeistaa uusissa käytännöissä, tukea niiden käyttöönotossa ja myös seurata muutoksen edistymistä. Muutokset eivät mene hallitusti läpi, mikäli työntekijä kokee jäävänsä asioiden kanssa yksin, ja hän vastustaa muutoksia. Eli muutosvastarinta tulee saada käännettyä edes neutraaliksi. Siihen tarvitaan nimenomaan niitä perusteluja.

Aina kaikki muutokset eivät tunnu heti hyviltä. Joskus muutokset ovat pakollisia, vaikka ne eivät tuntuisi kenestäkään hyviltä. Usein kuitenkin myöhemmin huomataan, että muutoksista on myös seurannut jotain hyvää. Se voi olla prosessien tehostuminen, laadun parantuminen tai ylipäätään yrityksen toiminnan jatkuminen. Siksi on tärkeää koko ajan miettiä sitä tavoitetilaa, mihin muutoksen jälkeen halutaan päästä. Kun tavoite on kirkkaana mielessä, se ohjaa muutoksia oikeaan suuntaan.

Muutosjohtamisessa on tärkeää saada työntekijät sitoutettua tehtyihin muutoksiin. Siksipä työntekijät kannattaa mahdollisimman hyvin ottaa mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kun työntekijät saavat olla mukana valmistelussa, muutoksen omaksuminen on helpompaa. Aina tämä tietenkään ei ole mahdollista. Silloin työntekijöille tulee korostaa sitä, että heillä on aina oikeus ja velvollisuus kertoa, mitä hyvää tai huonoa muutoksesta on aiheutunut. Joskus muutoksia tulee arvioida myös jälkikäteen ja tehdä tarvittaessa toimintaan korjauksia.

Muutosjohtaminen on vaikeaa, koska siinä ollaan tekemisissä ihmisen sekä luontaisten vaistojen ja tunteiden kanssa. Muutosjohtaminen kuitenkin onnistuu, jos kuunnellaan hyvin ja viestitään vielä paremmin.

Vastaa