Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Palvelumuotoilu toiminnan kehittämisessä

Palvelumuotoilu ei ollut minulle ennestään tuttu asia, joten on ollut mielenkiintoista perehtyä aiheeseen Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin -kurssilla. Menetelmänä se on moniulotteinen, jatkuva ja sitä voidaan käyttää erilaisten palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen.

Palvelumuotoilun (Service Design) tavoitteena on käyttäjälähtöisesti suunnitella palvelukokemus, joka vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan tavoitteita. Palvelumuotoilu on pohjimmiltaan asiakaskeskeinen lähestymistapa palvelujen kehittämiseen – palveluja rakennetaan ihmisille. Se on innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmillä. Palvelumuotoilun prosessi voidaan karkeasti jakaa esim. neljään vaiheeseen: Asiakasymmärrys, Kiteyttäminen, Ideointi ja Konseptointi. Palvelumuotoilun prosessissa voidaan asiakastiedon keräämiseen ja jäsentämiseen käyttää apuna erilaisia työkaluja, kuten esimerkiksi haastatteluja, havainnointia, palvelupolkua, asiakasprofiilia ja prototypointia. Tärkeää on olla innovatiivinen ja rohkea!

 

service design

Kuva Google.

Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin -kurssi suoritetaan osittain verkkokurssina, mikä tarkoittaa useampien välitehtävien tekemistä ja toisten tuotosten lukemista sekä kommentointia. Suurin tehtävä kurssilla on suunnitella ja toteuttaa pienryhmissä jokin palvelumuotoiluprojekti omaan organisaatioon tai kurssin puitteissa tarjottuihin paikkoihin / tarjotuista aiheista. Lähipäiviä kurssilla on 2,5, joista viimeisellä kerralla esitellään pienryhmien valmiit tuotokset. Kurssi toteutetaan tällä tavalla ensimmäistä kertaa ja täytyy sanoa, että opiskelijan työmäärä on kyllä suuri ja kokonaisuus hieman sekava. Toivottavasti ainakin näiltä osin kurssia muokataan jatkossa 🙂 Positiivista kurssissa on ehdottomasti se, että palvelukokonaisuuksiin saa uusia näkökulmia ja oppii käyttämään erilaisia työkaluja toiminnan kehittämisessä.

Vastaa