Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Masters` Conference 2017

Osallistuimme 27.4. TAMKin järjestämään Master´s Conferenceen, jonka aiheena oli “Global Challenges and Leadership in a multicultural environment”. Tapahtuman kohderyhmänä olivat työelämän yhteistyökumppanit, alumnit, YAMK -opiskelijat, valmistuneet ja aiheesta kiinnostuneet.     Tapahtuman alkuun oli paneelikeskustelu, jossa pohdittiin ja jaettiin kokemuksia…

Pari sanaa turvallisuusjohtamisesta

Koska suoritamme johtamisen koulutusohjelmaa, on vain luontevaa, että lopputyössämme käsittelemme valitsemaamme aihetta jostakin johtamisen näkökulmasta. Omaa työtäni tehdessä olen perehtynyt turvallisuusjohtamisen käsitteeseen. Aluksi käsite tuntui jotenkin vaikealta mieltää, en osannut hahmottaa, mitä turvallisuusjohtamisella oikeastaan tarkoitetaan. Nyt kun olen aiheeseen enemmän…

Yhteinen keittiö – palvelumuotoilun projekti

Osana valtakunnallista Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanketta “Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen” on hanke Yhteisestä keittiöstä. Kärkihankkeen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja työtä kohdennetaan siten, että se tukee erityisesti niitä väestöryhmiä, joiden hyvinvointi ja terveys ovat keskimääräistä…