Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

YAMK vs maisteri

Photograph 047 by Lauren Mancke found on minimography.com

Ammattikorkeakoulu on käytännönläheinen ja yliopisto tieteellinen. Ammattikorkeakoulusta valmistuu tekijöitä ja yliopistosta tutkijoita. Ammattikorkeakoulu on koulu ja yliopisto akateeminen opinahjo. Näitä ei voi rinnastaa ja yliopistotutkinto on arvokkaampi. Onko se todella näin? Ainakin valitettavan usein tällaista kuulee sanottavan.

Turun yliopistossa juuri julkaistun Ojalan (2017) väitöskirjatutkimuksen mukaan YAMK -tutkintoa arvostetaan työmarkkinoilla vähemmän kuin yliopistojen maisterin tutkintoa. Tutkimuksen aineisto koostui kyselyistä, jotka suunnattiin 1274:lle YAMK -tutkinnon suorittaneelle ja heidän 78 työnantajalleen. Kyselyt toteutettiin vuonna 2012. YAMK -tutkinnot ovat tutkimuksen mukaan erottuvia ja tuottavat tärkeää osaamista työelämään, mutta eivät ole kuitenkaan työmarkkinoilla kilpailukykyisiä.

Heikomman arvostuksen takana saattaa olla tiedonpuute tai tutkintonimikkeen vaikeaselkoisuus. Tutkimuksessa havaittiin myös se, että rekrytoijan omalla koulutustaustalla on merkitystä. Työnantajat, joilla on AMK -tausta, rekrytoivat todennäköisemmin YAMK -tutkinnon suorittaneita. Rekrytoijat, joiden tausta taas on yliopistoissa, rekrytoivat mieluummin maisterintutkinnon suorittaneita. Tutkimuksessa havaittiin, että työnantajat olivat kuitenkin tyytyväisiä siihen, kuinka koulutus vastasi työelämän osaamisvaatimuksiin. Vaikkakin tutkintoon suhtauduttiin varautuneesti maisterin tutkintoon verrattuna.

YAMK -tutkinnot on vakinaistettu korkeakoulujärjestelmään vuonna 2005 ja suoritettujen tutkintojen määrä on koko ajan nousussa. V. 2016 ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 2500 ja opiskelijoista 65 prosenttia oli naisia. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia oli eniten terveys- ja hyvinvointialalla, joita oli kolmasosa opiskelijoista. Kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla opiskeli joka neljäs ja tekniikan alalla joka viides opiskelijoista. (Lähde: Tilastokeskus.)

Näillä ei pitäisi olla eroa muussa kuin siinä, että YAMK -tutkinto on käytännönläheinen ja työelämälähtöinen ja yliopisto valmentaa opiskelijoita teoreettisempaan lähestymistapaan. On todella valitettavaa, mikäli tutkintojen välillä todella on näin suuri eriarvoisuus työelämässä. Toivottavasti tähän olisi vihdoin tulossa muutos parempaan ja tutkintomme saisivat ansaittua arvostusta. YAMK -opiskelijoina ja tutkintoon valmistuneina voimme viedä tietoa ja omaa osaamistamme työelämään ja toivottavasti sitä kautta vaikuttaa asiaan.

 

Yle uutisoi aiheesta 18.5. Jutun voi lukea TÄSTÄ.

 

Väitöskirja:

Ojala, K. 2017. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot työmarkkinoilla ja korkeakoulujärjestelmässä. Turun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Väitöskirja.

Väitöskirjaan voi tutustua TÄÄLLÄ.

 

keep-calm-and-continue-studying-64_1

Vastaa