Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Valintoja työn, koulun ja vapaa-ajan välillä

Vuodenvaihteessa aloin miettiä tulevan vuoden aikatauluttamista sekä työn, vapaa-ajan ja koulun yhteensovittamista. Ensimmäisen opiskeluvuoden olen käynyt töissä 80% työajalla ja lisäksi olen saanut työnantajani tarjoamana osan koulupäivistä palkallisina koulutuspäivinä. Opinnäytetyön suunnitelmien edetessä ja konkretisoituessa kävi selväksi, että aineiston analyysi ajoittuisi…