Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Osaamisen johtamisesta

Opinnot jatkuvat taas meidänkin ryhmällämme kesätauon jälkeen. Pari viikkoa sitten käynnistyi viimeinen yhteinen kurssimme “Henkilöstön ja osaamisen johtaminen”, joka toteutuu verkkokurssina. Vähiin siis käyvät myös yhteiset lähipäivät, jotka ovat ehdottomasti olleet opintojen parasta antia. Meillä on mahtava porukka, jonka kesken on jaettu monenlaisia kokemuksia, olemme oppineet toisiltamme ja nauraneet yhdessä. Kulunut vuosi on ollut rankka, mutta myös todella antoisa ja valmistumisen häämöttäessä iskee myös haikeus. Opitut asiat, saadut kokemukset ja uudet ystävät ovat vertaansa vailla.

Alkuvuodesta asti olen elänyt ja hengittänyt osaamisen johtamista opinnäytetyön aiheen tiimoilta. Voisi sanoa, että kyseinen johtamisen osa-alue alkaa olla melko tuttu. Pelkästään kesän aikana olen kahlannut läpi kymmeniä kirjoja, artikkeleita ja tutkimuksia osaamisen johtamisesta. Huomaankin ajattelevani asioista eri tavalla ja tekeväni havaintoja sekä johtopäätöksiä tilanteista erilaisista näkökulmista. Tämä on ollut hienoa oivaltaa ja se on antanut minulle paljon myös “perustyöhön”.

Osaamisen johtaminen on osaamisen tunnistamista, ylläpitämistä ja kehittämistä. Osaamisen johtaminen pohjautuu organisaation strategiaan, visioon sekä arvoihin ja sen avulla voidaan varmistaa toiminnan tavoitteiden toteutumista. On tärkeä tuntea henkilöstön osaaminen ja tehtävät, vahvuudet ja heikkoudet ja myös tarpeet uuden oppimiselle. Johdon ja esimiesten vastuulla on huolehtia, että henkilöstön osaaminen vastaa asiakkaiden tarpeita ja henkilöstön kehittämisedellytykset ja osaaminen hyödynnetään mahdollisimman laaja-alaisesti. Omien vahvuuksien hyödyntäminen ja käyttäminen antaa myös henkilöstölle energiaa, lisää tyytyväisyyttä sekä saa aikaan tuloksia.

Osaamisen johtamisen keinoja ovat mm. perehdytys, erilaiset koulutukset, kehityskeskustelut ja tehtävä- ja työnkierto. Esimerkiksi kunta-alalla on tehty suositus osaamisen kehittämisestä ja vuonna 2014 on tullut voimaan säädöskokonaisuus ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Näiden tavoitteena on osaamisen kehittäminen palveluiden ja toiminnan tarpeista lähtien.

Organisaatiossa, jossa työskentelen, on osaamisen johtaminen ja kehittäminen nostettu nyt painopistealueeksi. Hyvä esimiestyö on edellytys osaamisen johtamisessa ja myös perehdytykseen, koulutuksiin ja palautekulttuuriin tullaan panostamaan. Tämä onkin ehdottoman tärkeää, jotta voidaan varmistaa henkilöstön hyvä osaamisen taso myös tulevaisuudessa. Osaamisen johtamisella ja kehittämisellä on myös myönteinen vaikutus työhyvinvointiin ja työyhteisön toimivuuteen.

 

Kuva Google.

 

Näillä ajatuksilla jatketaan innolla viimeiset kuukaudet, kirjalliset tehtävät ja opinnäytetyön viimeistely. Vielä siis on työtä jäljellä, mutta aikataulussa ollaan 🙂

 

Lähteet:

Kuntatyönantajat: https://www.kt.fi/henkilostojohtaminen/osaamisen-johtaminen

Huotari, P. 2009. Strateginen osaamisen johtaminen kuntien sosiaali- ja terveystoimessa: Neljän kunnan sosiaali- ja terveystoimen esimiesten käsityksiä strategisesta osaamisen johtamisesta. Tampereen yliopisto. Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 807. Väitöskirja.

Ristikangas M-R. & Grünbaum, L. 2014. Valmentava esimies. Onnistumista palvelevat positiot. Helsinki: Talentum.

Vastaa