Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Fysioterapiaopiskelijan opinnäytetyöprosessi Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä -hankkeessa

Opinnäytetyöprosesseja on varmasti niin monta kuin on tekijääkin. Tämä nyt on yhden naisen kertomus tästä prosessista. Joillakin meistä opinnäytetyöaihe on kirkkaana mielessä jo kouluun saapuessa, toisille se lähtee muodostumaan opintojen aikana, ja on juuri kypsä oikeaan aikaan. Omalla kohdallani se ei ollut kumpaakaan, valitsin tahtomattani kurvikkaamman polun – eipä siinä – oppia ikä kaikki. Tässä hetkessä voin sanoa, että ei (vielä) kaduta tämä hidas edistyminen. Kouluun hakiessani halusin nähdä fysioterapiassa sairauksien ja erilaisten vammojen ennaltaehkäisymenetelmän. Tähän uskon edelleen, ja se on vahvistunut opinnäytetyötä tehdessäni. Me ihmiset voimme vaikuttaa omaan terveyteemme valinnoilla. Tietenkin on olemassa terveydessä tekijöitä, joihin emme pysty vaikuttamaan, mutta pystymme niihinkin sopeutumaan halutessamme.

Moninaisten opinnäytetyöaiheiden etsintöjen jälkeen sain vinkin lähteä mukaan hankkeeseen Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä. Pääsin hankkeessa ja opinnäytetyössä toteuttamaan sitä ajatusta, minkä vuoksi fysioterapiakoulutukseen olin alun perin hakeutunut, nimittäin ennaltaehkäisyä. Toteutin opinnäytetyöni Sopimusvuori Oy:n toimipisteeseen aiheena: hoitajille selän hyvinvointia. Päivittäin tapahtuu paljon nostoja, kumartelua, kiertoa, paikallaan oloa, siis tekoja, joilla on vaikutusta selkärangan hyvinvointiin, joko heikentävästi tai parantavasti. Usein jo se, että ajattelet asiaa parantaa ergonomiaa.

Monista selkärankaan liittyvistä asioista itselläni oli ajatuksia ja uskomuksia. Opinnäytetyön ansiosta sain vahvistusta omille ajatuksilleni alan kirjallisuudesta ja tutkimuksista. Koin myös valaistuksen erään sanonnan suhteen ”raskas työ vaatii raskaat huvit.” Raskailla huveilla tässä kohtaa tarkoitan, että fyysisesti raskaassa työssä työskentelevillä olisi ensiarvoisen tärkeää olla hyvä fyysinen kunto ja vapaa-ajalla raskaita huveja voisivat olla eri liikuntalajit. Hoitajien työ on fyysistä, mutta se ei ole intensiteetiltään riittävän korkea kehittämään kuntoa. Lisäksi keholla on uskomaton kyky sopeutua samankaltaiseen kuormitukseen. Liikunnalla pystymme tarjoamaan keholle ärsykkeitä, jotka kehittävät kuntoa.

Opinnäytetyössä haastavaa välillä oli karsia sopiva määrä lähdetietoa. Tämä on tietenkin selän terveyden kannalta positiivinen asia, sillä selkärankaa ja sen toimintaa on tutkittu paljon, ja luotettavaa tietoa löytyy. Pitää vain olla aikaa perehtyä siihen. Voin kuitenkin lohduttautua ajatukseen, jonka eräs vanhempi ja kokeneempi henkilö on joskus sanonut, että oppiminen on koko elämän mittainen prosessi. Ja no siihen minä uskon. On tärkeää lukea ja seurata tutkittua tietoa ja ymmärtää samalla, että se on sen hetken totuus. Uudet tutkimukset voivat kumota vanhoja oppeja. On hyvä tietenkin tuntea aiheen historiaa, jotta ymmärtää kehitystä ja muutosta. Fysioterapiassa jatkuva kouluttautuminen on hyvän ammattilaisuuden avain.


Kuvassa uutta ja vanhaa tietoa.

Opinnäytetyö ja sen tekeminen on kehittänyt omaa kykyä lukea tutkimuksia ja alan tieteellisiä julkaisuja. Olen löytänyt väyliä ja portaaleja, mistä lähteä etsimään luotettavaa tietoa. Opinnäytetyössä haastavinta on sen päättäminen. Se kun ei ole koskaan valmis. Aina löytyy omasta ja ehkä muidenkin mielestä parannettavaa, joskus sen hiominen on lopetettava. Alan lähestymään tätä pistettä.

Nyt kun summaan opinnäytetyötäni, uskon sen tehneen minulle sen, mikä sen ajatus on. Olen syventänyt ja jäsentänyt omaa ammatillista osaamistani. Uskon pystyväni lukemaan kriittisesti oman alan julkaisuja ja arviomaan niiden luotettavuutta. Vähintäänkin olen ottanut kehitysaskeleen tiedostamisen puolelle. Toivon, että opinnäytetyöstäni joku kokee saavansa jotakin itselleen – olkoonkin se joku joka etsii tietoa selän terveydestä, fysioterapiaopiskelija tai kuka vaan.

Jos voisin kiteyttää opinnäytetyöni opetuksen teille kaikille, niin se olisi, että uskaltakaa liikkua ja käyttää kehoanne. Kliseistä mutta tässä aihepiirissä totta – Liike on lääkettä.

Kuvat: Emilia Repo

16.9.2017 Emilia Repo

Vastaa