Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Mitä odotankaan opiskelulta…

Päätös lähteä opiskelemaan syntyy jokaisen omista lähtökohdista. Omat opiskelemaan hakeutumiseni motiivit ovat lähtökohtaisesti aina olleet positiiviset.  Aikuisopiskelu on tuonut joka kerta uutta virtaa niin työ- kuin yksityiselämäänkin. Aiemmat opiskelukokemukset ja työelämäkokemus ovat auttaneet hahmottamaan mitä opiskelulta tällä kertaa haluaa, omat vahvuudet ja heikkoudet ovat jo hyvin tiedossa. Olen tällä kertaa päättänyt astua epämukavuusalueelle aina tilaisuuden tullessa, yhtenä esimerkkinä tämä blogin kirjoittaminen. Hienointa olisi, jos opinnot olisivat reitti uusiin työelämän haasteisiin. Tärkeintä ja ilahduttavinta on kuitenkin aina huomata, että into oppia uutta ja kehittyä on aina vain tallessa.

Mielestäni sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK -tutkinnon opinnot tarjoavat aitiopaikan seurata sosiaali-  ja terveysalan ajankohtaisia asioita ja tulevia muutoksia. Opiskelijaryhmämme vankka kokemus työelämästä antaa asiantuntevan pohjan opinnoille niin yksilön kuin myös ryhmän näkökulmasta. Opintoihin varattu aika on sekä opiskelijan itsensä, että työnantajan kannalta sijoitus tulevaisuuteen. Opinnot tarjoavat tilaisuuden päivittää asiantuntijuutta, johon ei useinkaan työn ohessa ole mahdollisuutta. Opiskelun teemat liittyvät aina ajankohtaisiin työelämää ja yhteiskuntaa koskettaviin aiheisiin, kuten nyt esimerkiksi digitalisoituminen, maakuntauudistus, EU, maahanmuutto, väestörakenteen muutos jne. YAMK -opinnot tuovat tutuiksi työelämän käsitteitä kuten sosiaalisesti kestävä, tuotteistaminen, palvelumuotoilu, projektiosaaminen, ennakointityökalut, asiakkuuksien johtaminen, skenaariotyöskentely, jne.

Heti ensimmäisinä lähiopiskelupäivinä ilahduin, miten tiimityöskentelymalli oli otettu osaksi oppimisprosessia. Tiimityömallia oli selvästi mietitty ja ohjeistukseen oli panostettu. Mielestäni tiimityötaidot ovat ensisijaisia työelämätaitoja, kaikilla työntekijätasoilla. Tiimityössä kun on tarkoituksena tehdä yhdessä työtä yhteisen päämäärän eteen, joten kaikilla osallistujilla tulee olla sekä valtaa että vastuuta tiimin toiminnasta. Oman työelämäkokemukseni mukaan tiimityöhön suhtautumisessa on parannettavaa. Tiimityöstä ajatellaan helposti, että jokainenhan nyt ryhmässä osaa olla, mutta kun tarkoitus ei olekaan vain olla… Ei voida siis olettaa, että tiimityömalli olisi hallussa ilman perehdytystä ja harjoittelua. Tärkeä osa tiimityötaitoja on itsensä johtamisen taito, minkälainen on tilannetajuni, miten käsittelen omia tunteitani. Tilannetajusta olikin juuri mielenkiitoinen artikkeli Aamulehdessä (Pajunen 2017, 14-15). Itsensä johtaminen on myös taitoa sovitta työ, arki ja opiskelu yhteen sujuvasti ja ennen kaikkea taitoa pysyä aikatauluissa ja suunnitelmissa, joiden harjoitteluun opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden.

Odotukset ovat korkealla lähiopintopäivien suhteen myös jatkossa. Lähiopiskelupäivien yhteydessä käytävät keskustelut ja opiskelijoiden esimerkit herättelevät uudenlaisia näkökulmia sekä tuovat käsiteltävät asiat käytännön tasolle. Monialainen opiskelijaryhmä tarjoaa näkymän eri toimialoihin ja tehtäviin sekä luontevan foorumin verkostoitumiseen. Monialainen yhteistyö luo myös hedelmällisen kasvualustan erilaisille työelämän innovaatioille tulevaisuudessa. Mahdollisuus valita kursseja TAMK:n yhteisistä YAMK opinnoista, sekä avoimen yliopiston tarjonnasta lisää tilaisuuksia monialaiseen verkostoitumiseen. Laajasta valikoimasta opiskelija voi räätälöidä opintonsa omien tarpeidensa ja työelämän vaatimusten mukaan. Asiantuntevien opettajien johdattelemana opiskelijoille avautuu lähteiden aarreaitta, josta opiskelija voi noukkia parhaat ja uusimmat johtajuutta käsittelevät tietolähteet, teokset ja artikkelit.

Matka jatkuu kohti uusia haasteita. Inspiraation lähteenä voisinkin seuraavaksi hyödyntää Pajusen (2017, 14-15) lähteenään käyttämää syyskuun 28. päivä ilmestyvää kirjaa, Tilannetaju (Gustafsberg, H. & Åhman, H. 2017).

 

Lähteet: Pajunen, E. 2011. Tilannetajua tarvitaan tärkeiden päätösten tekemiseen. Aamulehti 25.9.2017, 14-15.

 

One thought on “Mitä odotankaan opiskelulta…

Vastaa