Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Loppusanoja

Valmistuminen häämöttää, opinnäytetyö on palautettu arvioitavaksi, jäljellä on kahden kurssin osatehtävän palautus, posteri, kypsyysnäyte ja oman opinnäytteen esitysseminaari parin viikon kuluttua. Joulukuun 21. päivä voi hyvällä mielellä nostaa itselle maljan valmistumisen johdosta. Valmistumisen myötä oma blogikirjoittamiseni päätyy, ainakin toistaiseksi. Uudet…

TYÖN ILOLLA PÄÄSEE PITKÄLLE, KANSKJE TIL OSLO OGSÅ!? by Lasse Lehmuskoski     Opinnäytetyö ei varmaan tule kenellekään YAMK-opiskelijalle yllätyksenä. Kesällä 2016 sain TAMKilta sähköpostiviestin, jossa luki muistaakseni jotenkin näin: “Onneksi olkoon! Sinut on hyväksytty opiskelemaan……….Opiskeluihin suositellaan valmistautumaan miettimällä etukäteen…

Esimiesten osaamisen johtaminen ja ristiriitojen hallinta kotihoidossa

Opinnäytetyössämme tutkittiin kotihoidon esimiesten toteuttamaa osaamisen johtamista ja ristiriitojen hallintaa sekä niiden yhteyttä toisiinsa. Tutkimus oli osa aiemmin aloitettua Tampereen ammattikorkeakoulun ja yliopettaja Hannele Laaksosen valtakunnallista Ihmisten ja osaamisen johtaminen -hanketta. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää lähettämällä kotihoidon esimiehille sähköinen kyselylomake…

Välitöntä vai välillistä, mitä onkaan työ päivystyksessä?

Sanna Rajala tutki opinnäytetyössään Jämsän päivystyksen hoitohenkilökunnan työajanjakautumista eri työvuoroittain ja toiminnoittain keväällä 2016. Välittömän hoitotyön osuus tutkimuksessa oli 48% ja välillisen hoitotyön 22 %. Tämä osoittaa sen, että potilaan hyödyksi suoraan tehdään 70 % hoitajan työajasta. Työajankäyttö voidaan hoitotyössä…

Art and Science

Art and Science. Taidetta ja tiedettä.  Sitä on johtajuus.  Näin sanoi TAMK:n lehtori Shaidul Kazi monikulttuurisuutta käsittelevän työyhteisöviestinnän tunnillamme 4.10. 2017. Yksinkertaista? Tällä hetkellä minulla on yöpöydälläni monta johtajuutta käsittelevää kirjaa;  Älykäs johtajuus, Julkinen johtaminen, Organisaatioteoriat, Sosiaalipsykologian näköaloja…  En ole…

Pidetään henkilökuntaa hyvänä

Itse olen kokenut koulutuksemme aikana henkilöstövoimavaroihin liittyvät teemat erittäin mielenkiintoisina. Se, miten hyvä esimies johtaa henkilöstöä ja miten henkilökunnasta saadaan ”irti” paras mahdollinen panos, on mielestäni sekä kiinnostavaa että varsin tarpeellista yrityksen menestyksen kannalta. Jos kyetään rakentamaan ”maailman paras työpaikka”,…

Yhteisöllinen johtaja kannustaa luovuuteen

Yhteisöllisyys? Luovuus? Molemmat asiat ovat läsnä jokapäiväisessä työssä sosiaali- ja terveysalalla. Eteen tulee yllättäviä tilanteita, jokainen asiakas on erilainen ja kiire sekä resurssit aiheuttavat haasteita. Johtamisella on suuri merkitys toiminnan sujuvuudessa ja toivotun lopputuloksen saavuttamisessa. Elokuussa julkaistun Uusi-Kakkurin (2017) väitöstutkimuksen…