Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Yhteisöllinen johtaja kannustaa luovuuteen

Yhteisöllisyys? Luovuus? Molemmat asiat ovat läsnä jokapäiväisessä työssä sosiaali- ja terveysalalla. Eteen tulee yllättäviä tilanteita, jokainen asiakas on erilainen ja kiire sekä resurssit aiheuttavat haasteita. Johtamisella on suuri merkitys toiminnan sujuvuudessa ja toivotun lopputuloksen saavuttamisessa.

Elokuussa julkaistun Uusi-Kakkurin (2017) väitöstutkimuksen mukaan perinteiset käsitykset hyvästä johtajasta on aika muuttaa. On ymmärrettävää, että johtajiksi valitaan usein faktoja ja parhaita käytäntöjä arvostavia ihmisiä, sillä juuri johdonmukaisuus ja pätevyys herättävät luottamusta. On kuitenkin todettu, että johtajalla on erittäin suuri vaikutus organisaatioiden ja yksilöiden luovuuteen, eivätkä “asiajohtajatyypit” yleensä ole siinä parhaimmillaan. Luovat ihmiset haluavat yhteisöllisen johtajan, joka motivoi ja kannustaa älyllisesti. Yhteisöllisen johtajuuden ulottuvuuksia ovat myös yksilöllisten tarpeiden huomioiminen, visiointi ja johtaminen omalla esimerkillä.

Tutkimuksen mukaan etenkin spontaanit naiset sekä intuitiiviset ja ekstrovertit naiset ja miehet ovat johtajina luovimpia. Naisjohtajat ovat tutkimuksen tulosten mukaan hieman useammin luovia ja yhteisöllisiä. Yhteisöllinen johtaja on ennen kaikkea ihmisläheinen johtaja, joka osaa auttaa alaisia ylittämään itsensä ja ylläpitää hyvää henkeä. Uusi-Kakkurin mukaan luovia ihmisiä kaivataan jokaisella alalla ja perinteisen johtajamistyypin arvostamisen sijaan pitäisi olla enemmän avoimuutta erilaisille ihmisille ja johtajuudelle. Erilaiset johtajat työpaikalla saattaisivat johtaa parempiin tuloksiin.

Yhteisölliseen ja luovaan johtamiseen olisi hyvä kiinnittää huomiota myös sosiaali- ja terveysalalla. Kannustamalla ja antamalla enemmän tilaa ideoille voitaisiin mahdollisesti kehittää uusia toimintatapoja sekä lisätä työssä viihtyvyyttä.

 

 

Lähteet:

Uusi-Kakkuri, P. 2017. Transformational leadership and leading creativity. Vaasan yliopisto. Kauppatieteellinen tiedekunta. Acta Wasaensia 376. Väitöskirja.

Yle: https://yle.fi/uutiset/3-9756845

Vastaa