Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Megatrendejä ja työn ilolla tuottavuutta

Viime viikon torstaina ja perjantaina, eli 15. – 17.11. meillä oli mahdollisuus osallistua kaikkien aikojen ensimmäisille Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäiville, jotka järjestettiin Tampereen yliopistolla. Täytyy sanoa, että osallistuminen tällaiseen tilaisuuteen oli todella tervetullutta vaihtelua sekä työelämään että opiskeluun tietokoneen äärellä. Harvemmin olen muutenkaan saanut olla paikan päällä vastaavassa tapahtumassa. Tiedepäivien teemana oli ”Julkisen johtamisen seuraavat sata vuotta”, joka on kyllä kaikessa lyhykäisyydessään juuri meille osoitettu aihe. Jos kaikki menee suunnitelmiemme mukaan, on kyseinen kenttä ainakin osalle meistä tulevaisuuden työympäristö.
Ohjelmaa tiedepäivillä oli sekä kaikille yhteistä, että niin sanottuja työryhmiä, joista jokainen saattoi valita itseään kiinnostavat aiheet. Päivien tervetuliaissanat lausui Jan-Erik Johansson Hallinnon tutkimuksen seurasta ja Lotta-Maria Sinervo Kunnallistieteen yhdistyksestä ja Johtamiskorkeakoulusta. Näitä seurasi muun muassa Tampereen pormestarin, Lauri Lylyn puheenvuoro. En aio referoida tässä koko tiedepäivien antia varsinkaan, kun muutkin blogistit luultavasti kertovat tapahtumasta omat näkemyksensä, mutta nostan esille pari itseäni eniten herättänyttä ajatusta.
Yksi näistä nousi yllättäen esiin yhdessä niin sanotuista työryhmistä. Kyseessä oli työryhmä yhdeksän, jonka aiheena oli ”Osaamisen, johtamisen, uudistamisen ja tulevaisuuden haasteet sosiaali- ja terveysalalla”. Tilaisuudessa muutama Tampereen ammattikorkeakoulun ylemmän amk.n linjalta valmistunut opiskelija esitteli opinnäytetyönsä aiheen ja sen tuloksia. Kaikki esityksistä olivat vaikuttavia, mutta jostain syystä mieleeni jäi erityisesti Lasse Lehmuskosken lopputyössä esitetyt ajatukset ja tutkimustulokset. Työn nimi oli ”Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen hoiva-alalla. Kyseinen lopputyö liittyi Euroopan sosiaalirahaston hankkeeseen ”Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä” -hankkeeseen. Sen tavoitteena on tukea ja edistää siihen osallistuvien mikro-, pienten ja keskisuurten yritysten tuottavuutta, työhyvinvointia ja niiden kautta syntyvää kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Hankkeen toteuttajana on Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus ja mukana ovat myös Tampereen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Yhtenä Lehmuskosken työn keskeisimmistä päätelmistä oli, että työntekijän osaamisen hyödyntäminen lisää työtyytyväisyyttä ja sen hyödyntämättömyys puolestaan ennustaa tyytymättömyyttä ja työpaikan vaihtamista. Kyseinen tutkimustulos kuulostaa mielestäni hyvin loogiselta ja uskottavalta, ja pitää varmasti paikkansa työelämässä. Olen itsekin törmännyt työelämässäni kyseiseen ilmiöön monessakin eri yhteydessä, ja jostain syystä se on asia, jota olen joskus omallakin urallani pysähtynyt miettimään. Itse olen työntekijänä sellainen, että haluan työtäni arvostettavan ja ennen kaikkea, että minuun ja osaamiseni luotetaan. Tämän pohjalta minulle on itsestään selvää, että luottamus työntekijän taitoihin lisää tyytyväisyyttä. Jos luottamusta ja arvostusta ei saa, sitä lähtee helposti hakemaan muualta. No, tähän on hyvä lisätä, että arvostus on tietysti ansaittava, ja silloin se tuntuukin erityisen hyvältä.
Toinen seikka, mikä minua jäi kiinnostamaan siinä määrin, että tutustuin aiheeseen kotona vielä enemmän, olivat Sitran vuosittain julkaisemat, niin sanotut megatrendit. Nämä nosti esiin kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen torstain aamupäivän puheessaan. Sata vuotiaan Suomen kunniaksi Sitran vuoden 2017 julkaisemat trendit on valittu siten, että ne edustavat Pohjoismaisen mallin kannalta merkityksellisiä megatrendejä. Opetushallituksen suomen kielen sanaston mukaan megatrendillä tarkoitetaan seuraavaa: ”Kehityksen suuri aalto tai linja, ilmiöiden tunnistettava ja selkeän historian omaava yhtenäinen kokonaisuus, jolla on selkeä kehityssuunta”. Vuoden 2017 megatrendit Sitran mukaan ovat:

Työn ja toimeentulon arvostus
Edustuksellisen demokratian puhti hukassa
Talous tienhaarassa

Se, mitä nämä kolme pitävät sisällään, selviää parhaiten käymällä Sitran sivuilla, josta löytää parin minuutin pituisen, erittäin selkeän videopätkän. Sen katsottuaan lista megatrendeistä on helppo allekirjoittaa. Lisähaasteeksi voisi tietysti antaa: keksi itse lisää!

LÄHTEET:
https://www.tyonilollatuottavuutta.net/

Megatrendit


http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/koulutus_ja_osaamistarpeiden_ennakointi/sanastot/suomenkielinen_sanasto

Vastaa