Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Minustako projektityöntekijä?

Projekti sanana on käytössä hyvin monenlaisissa yhteyksissä. Meistä jokainen on todennäköisesti ollut osallisena jonkinlaisessa projektissa, oli se sitten omakotitalon rakentaminen tai juhlien suunnittelu. Projektityöskentely on nykyisin monien eri alojen työpaikkojen arkea. Vuonna 2013 lähes 800 000 ihmisen työhön kuului projekteja. Heistä puolet työskenteli pelkästään projektien tai hankkeiden parissa. Projektityöskentelyä käytetään toiminnan kehittämisen välineenä.

YAMK opinnot tarjosivat mahdollisuuden perehtyä projektien maailmaan projektisosaamisen kurssin muodossa. Kurssin osana oli todelliseen TKI- projektiin osallistuminen ja sen työstäminen. Projektityöskentely ollessa ennestään tuntematonta oli moni asia ja termi heti alkuun vieras. Ensimmäisenä piti selvittää mitä TKI tarkoittaa eli aivan alkutekijöistä piti lähteä liikkeelle. Tutkimus, kehittäminen ja innovaatio löytyivät näiden (TKI) kirjainten takaa. Tästä lähdettiin liikkeelle, ja jatkoa seurasi, yhä uusia termejä tuli eteen joiden merkitystä piti selvittää. Internetin ihmeellinen maailma ja kirjallisuus onneksi kertoivat useimmiten selityksen erilaisille ”sanahirviöille”.

TKI -projekti vaihtoehdot olivat vaativia ja osassa edellytyksenä oli osaamista esimerkiksi ohjelmistosuunnittelusta. Tarjolla oli hyvin kattava valikoima eri alojen projekteja TAMK opetustarjonnan huomioiden, rakentamisesta hoiva-alan kehittämisprojekteihin. Monissa projekteissa keskeisenä teemana oli digitalisaation käyttö ja sen kehittäminen. Soten tuomat haasteet näkyivät monien projektitöiden taustalla, oli tarvetta esimerkiksi markkinoinnille, työhyvinvoinnin ja johtamisen osaamiselle. Ikääntyvien tulevaisuuden hoivatarpeeseen keskittyviä projekteja oli myös, joissa digitalisaation tai apulaitteiden avulla pyrittiin kehittämään hoivatyötä. Yhtenä teemana vanhustenhoidon ohella projekteissa näkyi työllisyyden teemat. Projektivalikoima kuvasti hyvin tulevaisuuden työelämähaasteita.

Kurssi tarjosi tilaisuuden tutustua projektitodellisuuteen ja siihen mitä voi mennä pieleen oikeassakin projektielämässä. Projektin oleelliset osa-alueet aika, laajuus ja kustannukset voivat tuoda omanlaisiaan haasteita projektin kululle. Omalle kohdalleni sattui ongelmia laajuuden osa-alueella eli henkilöissä tapahtui pois jääntejä, tämä johti siihen, että projektin laajuutta oli tarkasteltava uudelleen, jotta pysyttäisiin aikatavoitteessa. Kurssin idea tuli sisäistettyä heti alkumetreillä eli muutokset ovat projektityöskentelyn oleellinen ja todennäköinen osa. Pelin hengen ymmärrettyäni pääsin ideaan kiinni ja otin muutokset haasteena, joihin halusin vastata.

Kurssin tavoitteena oli antaa opiskelijalle käsitys projektihallinnan elinkaaresta, prosessista ja keskeisistä käsitteistä sekä osata soveltaa niitä käytännössä. Käsitteet asetantalomake, projektisalkku, projektinomistaja ja muut uuden käsitteet piti ottaa haltuun. Kurssin jälkeen huomasinkin, että oma sanaston hallinta projektityön osalta oli lisääntynyt, kun aiheesta kirjoitetut lehtiartikkelit avautuivat paremmin kuin aiemmin.

Kurssin yhtenä tavoitteena oli oppia toimimaan projektiryhmän jäsenenä. Omalle kohdalleni sattunut projektityöntekijöiden kato johti siihen, että tein lopulta projektityöni yksi, joten harmikseni tavoite projektityöskentelystä ryhmänä ei toteutunut. Tämän puutteen käänsin kuitenkin voitoksi, koska yksin työskentely antoi mahdollisuuden perehtyä laajemmin eri osa-alueisiin.

Kolmantena tavoitteena kurssilla oli osaaminen projektitoiminnan ja -kulttuurin kehittämistehtävissä. Kurssi avarsi monelta osin projektityön maailmaa ja antoi käsityksen siitä, miten asiat voisi tehdä, jos noudatettaisiin kaikkia projektin elinkaaren mukaisia vaiheita. Kurssi myös näytti sen, että projektityö edellyttää suunnitelmallista ja strategiaan pohjautuvaa työskentelytapaa onnistuakseen. Projektiin tulee myös resurssoida riittävä henkilöstö, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa.

Oma suhtautumiseni opiskeluun on lähtökohtaisesti ollut hyvin motivoitunutta ja myös tämä kurssi herätti kiinnostusta ja halun tietää lisää. Uppouduin projektityön maailmaan lukemalla kirjallisuutta ja hakemalla tietoutta minulle uudesta ihmeellisestä maailmasta. Olin kiinnostunut tästä järjestelmällisyydestä ja selkeästä rakenteesta joka kirjallisuuden myötä minulle avautui projektityöstä. Asioille oli nimet ja kaikki oli mahdollista näyttää ja suunnitella kaavioiden muotoon. Projektityö näyttäytyi minulle järjestelmällisenä ja hallittavana maailmana joka teki minuun vaikutuksen.  

Vastaa