Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Opinnäytetyön prosessin eteneminen

Huh! Pidin tänään opinnäytetyöni esityksen. Tuntui aika mahtavalta! Ajattelinkin kirjoittaa kokemuksiani opinnäytetyöprosessista. Tein opintojen ohella vaativaa työtä, joka vei paljon aikaa ja energiaa. Opintoihin keskittyminen oli paikoin aika vaikeaa, erityisesti opinnäytetyön osalta. Kaikkein vaikeinta oli mielestäni aiheen keksiminen. Kaikki työelämän…

Tarvitseeko esimiehen olla empaattinen?

Tehdessäni opinnäytetyötäni esimiestaidoista, keskustelin haastateltavien kanssa siitä, millainen on hyvä esimies ja millaisia ovat hyvät esimiestaidot. Monet esimiehet nostivat esiin esimiehen vuorovaikutustaidot. Näihin liittyi muun muassa sosiaaliset taidot ja kommunikointikyky. Hyvällä esimiehellä oli haastatelluiden mielestä hyvät ihmissuhdetaidot ja joka ottaa…

Esimies esimiestaitojen kehittäjänä

Tein YAMK-opinnäytetyöni esimiestaitojen kehittämisestä. Minua kiinnostaa paljon se, miten esimies voi kehittää omien, esimiehenä toimivien alaistensa esimiestaitoja. Kirjallisuudesta löytyy todella paljon materiaalia johtamiseen liittyen. On erilaisia johtamisen teorioita, johtamisen historiaa, johtamisen tutkimusta ym. Kovin paljoa ei kuitenkaan ole tietoa siitä,…

Tieto ja menetelmät johtamisen apuna

Työelämään on luotu monenlaisia ohjeita ja sääntöjä turvaamaan tasapuolinen ja oikeudenmukainen toiminta työpaikoilla. Työturvallisuuteen ja hyvinvointiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Työntekijöiden osallistaminen ja kuuleminen ovat osa uudenlaista johtamista. On myös näyttöä, että uudenlaiset osallistavat johtamiskäytännöt ovat lisänneet työtyytyväisyyttä. Työturvallisuudesta ja…

Vaihtoehto vapaasti valittaviin opintoihin: etäkuntoutuskurssin elämänlaatututkimus

Osallistuin Munuais- ja maksaliitto ry:n toteuttamaan Dialyysihoidossa olevien etäkuntoutuksen kehittämishankkeeseen. Hankkeeseen haettiin YAMK:n tutkintojen opiskelijoita joko tekemään opinnäytetyötään tai suorittamaan vapaaehtoisia opintoja. Minun tavoitteeni oli suorittaa viisi opintopistettä vapaasti valittaviin opintoihin. Porkkanana oli opintopisteiden lisäksi lisäkokemus tutkimuksen tekemisestä sekä raha.…

Hajuvettä lihapullissa

Myynti ja markkinointi sopii sote-alan ammattilaisille yhtä hyvin kuin hajuvesi lihapullien kyytipojaksi. Väittämäni perustuu nopeaan galluppiin kurssitovereideni keskuudessa huhtikuisen Masters´conferencen jälkeen.  Kyseinen, kaikille avoin seminaari pidettiin Tampereen ammattikorkeakoululla 26.4. 2018.  Konferenssin alussa ilmoille heitetty kysymys: ”Kuka teistä rakastaa myyntiä?” sai…