Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Vaihtoehto vapaasti valittaviin opintoihin: etäkuntoutuskurssin elämänlaatututkimus

Osallistuin Munuais- ja maksaliitto ry:n toteuttamaan Dialyysihoidossa olevien etäkuntoutuksen kehittämishankkeeseen. Hankkeeseen haettiin YAMK:n tutkintojen opiskelijoita joko tekemään opinnäytetyötään tai suorittamaan vapaaehtoisia opintoja. Minun tavoitteeni oli suorittaa viisi opintopistettä vapaasti valittaviin opintoihin. Porkkanana oli opintopisteiden lisäksi lisäkokemus tutkimuksen tekemisestä sekä raha.
Projekti oli suhteellisen pitkän aikavälin projekti opintojen kestoon suhteuttaen. Ensimmäisen etäkuntoutuskurssi alkoi jo maaliskuussa 2017, toinen elokuussa 2017 ja kolmas lokakuussa 2017. Minun osuuteni oli haastattelu kuusi kuukautta kurssin aloittamisen jälkeen, joten viimeiset haastattelut tein huhtikuussa 2018. Ja raportin tuli olla valmis 30.4.2018 mennessä. Opintopisteet siis tulivat hitaasti mutta varmasti ja tutkimuksen tekemisestä sain rutkasti kokemusta.
Minun osuuteni tutkimuksesta olivat siis kuntoutujien teemahaastettelut, niiden suunnittelu ja toteuttaminen, litterointi, materiaalin analysointi ja tulosten kirjoittaminen raporttiin. Työtä oli paljon ja varsinkin viimeinen osuus piti tehdä kiireellä, että raportti saatiin aikataulussa eteenpäin. Haastattelut oli tarkoitus tehdä zoom.us -ohjelman avulla, käytännössä kuitenkin tein zoom.us -ohjelman lisäksi kaksi haastattelua puhelimitse ja kaksi kirjallisesti. Minun kannaltani tämä toi vain lisäkokemusta erilaisten haastattelujen tekemisestä sekä kokemuksen siitä, että miten esim. puhelinhaastattelu käytännössä toteutetaan ts. puhelimen kaiuttimen avulla, nauhoituskone vieressä.
Haastattelujen lukumääräksi tuli loppujen lopuksi 12. Etukäteen oli ajateltu, että määrä voisi olla huomattavasti suurempikin, mutta minun kannaltani määrä oli hyvä, jouduin tekemään töitä, mutta määrä ei uuvuttanut. Oman päivätyön ja perhe-elämän ohella haastatteluaikojen sopiminen lyhyelle aikavälille ei ole helppoa.
Minulle vaikeammaksi palaksi osoittautui litterointi. Se on puuduttavaa ja aikaa vievää. Toisaalta tutkimuksen tekemiseen liittyen aineistoa kuunnellessa pienissä osissa saa jo hyvää pohjaa analysointia ajatellen. Haastattelua tehdessä ei ehdi niin keskittyä kuuntelemaan itse asiaa, kun ainakin minua jännitti aluksi itse haastattelut ja myöhemminkin vielä tekniikan toimiminen (toimiiko zoom, onko kodin internet yhteys kunnossa ja tarpeeksi nopea, onnistuuko nauhoitus jne.). Mutta litteroidessa aineistoa joutuu ja saa kelata pienissä osissa edestakaisin. Saa hyvän kuvan, mitä aiheesta on puhuttu haastateltavan kanssa. Viimeisiä haastatteluja tehdessä ja litteroidessa pystyin jo mielessäni sijoittamaan asioita analyysiinkin. Harjoitus tekee mestarin, haastatteluja tehdessäkin. No, mestarista ei voida minun tapauksessani puhua, mutta harjoitus auttoi.
Litteroinnin jälkeen oli vuorossa taulukointi ja sisällön analyysi. Samaan aikaan aloin myös kirjoittaa raporttia. Raportin teoreettisen osan olin tehnyt jo projektin alussa tutkimussuunnitelmaa tehdessä, joten viimeiseen rutistukseen jäi tulosten ja johtopäätösten kirjoittaminen. Itse raporttihan ei ollut lähellekään niin laaja kuin opinnäytetyö. Teoriaosuuskin oli hyvin pieni siivu pääasiassa tutkimuksen tekemisestä.
Kevään 2018 aikana minusta tuntui välillä, että kuitenkin tein toista opinnäytetyötä. Muut tutkimukseen osallistuvat opiskelijat tekivät aiheesta opinnäytetyön, minä vapaasti valittavia viiden opintopisteen edestä. Tuntimääriä en halunnut laskea, vaikka Hannele (vastuuopettaja) minun pyysi aluksi niin tekemään, sillä minua olisi vain harmittanut se aika, jonka tutkimukseen käytin verrattuna opintopisteiden määrään. Opintopisteitä olisin varmasti voinut saada enemmänkin, mutta tutkintoa ajatellen siitä ei olisi ollut mitään iloa, sillä en olisi voinut hyväksilukea muita opintoja tämän projektin myötä ja vapaasti valittavia opintoja suoritetaan vain viiden opintopisteen edestä. Näin jälkikäteen ajatellen tämän kaltaisesta projektista olisi hyvin voinut saada suoritettua sekä viisi opintopistettä vapaasti valittavia sekä yhteisten opintojen laadullisen ja toiminnallisen kehittämistutkimuksen kurssin viisi opintopistettä. Suoritin kyseisen kurssin erikseen keväällä 2017, mutta todellista harjoitusta saa tekemällä oikean tutkimuksen.
Mitä sitten sain projektilta rahan ja opintopisteiden lisäksi? Sain erittäin hyvän kokemuksen tutkimuksen tekemisestä. Olen kiitollinen Hannelelle, joka ohjasi minua kärsivällisesti tutkimuksen tekemisessä ja auttoi myös eteen tulevissa pulmissa.
Ennen projektiin mukaan menemistä en tiennyt mitään munuais- ja maksasairauksista eikä minulla ollut kokemusta laadullisen tutkimuksen tekemisestä tässä mittakaavassa. Mutta suosittelen kaikille opiskelijoille heittäytymistä oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja kokeilemaan kaikkea uutta. Uusien asioiden oppimisesta ei ole milloinkaan haittaa.

Riikka Hajdinaj

Vastaa