Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Esimies esimiestaitojen kehittäjänä

Tein YAMK-opinnäytetyöni esimiestaitojen kehittämisestä. Minua kiinnostaa paljon se, miten esimies voi kehittää omien, esimiehenä toimivien alaistensa esimiestaitoja. Kirjallisuudesta löytyy todella paljon materiaalia johtamiseen liittyen. On erilaisia johtamisen teorioita, johtamisen historiaa, johtamisen tutkimusta ym. Kovin paljoa ei kuitenkaan ole tietoa siitä, miten esimiesten esimiestaitoja voidaan määrätietoisesti kehittää – eli miten johtamista johdetaan.

Omasta kokemuksestakin tiedän, että esimies alaisena on täysin erilainen kuin tilanne, jossa toimitaan työntekijöiden esimiehenä. Esimiehenä toimiva alainen toimii työnantajan roolissa, kuten hänen omakin esimiehensä. Esimies alaisena on osa organisaatiota, tietää paljon enemmän asioista… mutta kuitenkaan hänelle ei voi kertoa sitä kaikkea, mitä itse tietää. Esimiehenä toimivan alaisen kanssa siis jakaa helposti osan esimiestyön murheista, mutta kuitenkaan ei voi jakaa niitä murheita, joita kyseinen esimies-alais-suhde voi tuottaa.

Esimiestaitojen kehittämisen tulisi olla suunnitelmallista ja tavoitteellista. Ei riitä, että sanotaan, että esimiehen työ on tärkeää, tai esimiehen tulee oppia ja saada lisää kokemusta esimiestyöstä. Ei voi myöskään vain odotella, että se oppi ja kokemus kertyy. Suunnitelmallinen esimiestyö esimiestaitojen kehittämiseksi (sanahirviö, eikö totta?) tarkoittaa sitä, että esimiehen ja esimiehenä toimivan alaisen täytyy käydä keskenään jatkuvaa vuoropuhelua esimiestaitojen kehittymisestä.

Esimiestaidot eivät ole vain sitä, että osaa rekrytoida, tehdä työsopimuksen, suunnitella työvuorot tai irtisanoa jonkun. Se ei myöskään ole vain sitä, että tietää henkilöstön motivoimisen olevan tärkeää. Esimiestaidot ovat lisäksi muun muassa sitä, että tietää, miten henkilöstöä motivoidaan, ja tietää, miten vaikeissa tilanteissa käyttäydytään tai toimitaan. Kuulostaa vaikealta, eikö totta? Sen takia yksioikoista opasta asiaan ei olekaan olemassa.

Esimiestaitoja voi kehittää vain harjoittelemalla. Kirjallisuutta lukemalla saa lisää tietoa, keksii uusia ideoita tai löytää uusia työkaluja. Kuitenkaan kukaan ei voi tietää, mikä noista tavoista sopii juuri tietylle esimiehelle, tietyn alaisen kanssa, tiettyyn työympäristöön tai muuten tiettyyn tilanteeseen. Vaikka tiettyjä lainalaisuuksia voikin toki olla olemassa, tärkeää on osata mukautua erilaisiin tilanteisiin. Erilaiset alaiset tarvitsevat erilaista johtamista. Yhden päivän aikana voi joutua olemaan osallistava, kehittävä ja innostava esimies, mutta toimia myös tiukasti ja määrätietoisesti.

Tärkeää on oppia löytämään itsestään niitä asioita, jotka ovat omia vahvuuksia, ja toisaalta myös heikkouksia. Vahvuuksiaan voi vahvistaa ja hyödyntää eri tavoilla, heikkouksiaan voi yrittää vaimentaa tai kehittää. Näiden löytämisessä auttaa oma esimies, antamalla työstä ja toimintatavoista rakentavaa ja kehittävää palautetta. Suunnitelmalliseen esimiestaitojen kehittämiseen liittyy se, että kehittymiselle annetaan tavoitteita, joita seurataan ja arvioidaan.

Oma esimies voi myös opettaa asioita toimimalla esimerkillisenä esimiehenä. Oman esimiehen esimerkillä on suuri vaikutus koko organisaatioon. Kun esimiehen oma esimies on ratkaisukeskeinen, valmentava ja innostunut tehtävässään, se tarttuu myös esimiestyötä tekevään alaiseen. Käyttäytymismalleja oppii pikku hiljaa. Hyvä esimies haastaa ja motivoi parempaan työsuoritukseen ja myös parempaan esimiestyöhön.

Hyvä esimies auttaa myös esimiehenä työskenteleviä alaisiaan olemaan paras versio itsestään.

Vastaa