Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Tarvitseeko esimiehen olla empaattinen?

Tehdessäni opinnäytetyötäni esimiestaidoista, keskustelin haastateltavien kanssa siitä, millainen on hyvä esimies ja millaisia ovat hyvät esimiestaidot. Monet esimiehet nostivat esiin esimiehen vuorovaikutustaidot. Näihin liittyi muun muassa sosiaaliset taidot ja kommunikointikyky. Hyvällä esimiehellä oli haastatelluiden mielestä hyvät ihmissuhdetaidot ja joka ottaa kaikki huomioon tasapuolisesti.

Muutama haastatelluista esimiehistä otti esiin myös esimiehen empatiakyvyn. Empatia esimiestyössä mielletään kyvyksi asettaa itsensä toisen ihmisen asemaan. Sitä voidaan ajatella myös taidoksi kuunnella ja kuulla.

Miksi on tärkeää, että esimies on empaattinen? Tärkeäähän on se, että esimies osaa asiansa ja vastaa kysymyksiin. Hänen kuuluu olla jämäkkä ja pitää kuria. Vai onko nykyajan esimiestyö kuitenkin vähän toisenlaista?

Esimiehen on tärkeää ymmärtää, mitä alaiset miettivät ja millaiset asiat ovat heille tärkeitä. Tämä kyky on empatiaa esimiestyössä, ja se auttaa esimiestä onnistumaan tehtävässään. Empatia auttaa mukautumaan työntekijöiden tarpeisiin ja käyttämään monipuolisesti erilaisia johtamistyylejä. Empaattinen esimies tietää, milloin pitää olla rento ja milloin tarvitaan jämäkkyyttä.

Esimiestyö on pitkälti vaikuttamistyötä, jonka tavoitteena on saada ihmiset työskentelemään yhteisen vision saavuttamiseksi. Miten esimies voi onnistua tässä, jos hän ei tiedä, millaisia alaisia hän johtaa? Tärkeää tässä on myös ennustettavuus, eli esimiehen tulee olla johdonmukaisesti kiinnostunut alaisten asioista, ei vain silloin, kun ollaan firman kesäjuhlissa. Muuten esimiehen empatiakyky vaikuttaa teennäiseltä.

Empaattinen ja ymmärtäväinen esimies osaa tukea silloin, kun alainen tarvitsee tukea. Hän ymmärtää antaa loppupäivän vapaaksi, kun alaisella on aidosti vaikea päivä. Hän ymmärtää myös kysyä, mistä vaikea päivä johtuu. Tärkeää on myös pyrkiä löytämään ratkaisuja, erityisesti, jos huono olo on työstä johtuvaa.

Empaattinen esimies on helposti lähestyttävä ja hänelle on helppo jakaa huoliaan ja murheitaan. Hän kohtelee alaisiaan hyvin. Tämä varmasti lisää työntekijöiden työhyvinvointia ja tyytyväisyyttä työhön. Tällöin työntekijät ovat motivoituneita ja innostuneita, ja se taas näkyy positiivisesti työtuloksissa ja tuottavuudessa.

Uskon, että esimies voi harjoitella empatiakykyään. Yksi tärkeimpiä asioita on yksinkertaisesti olla tavoitettavissa: esimiehen tulee olla läsnä eri tavoin. Vaikka työhuoneen ovi on aina auki, se ei tarkoita sitä, että kukaan menisi sinne mielellään. Ihan tavalliset käytäväkeskustelut ja ”mitäkuuluut” ovat tärkeitä, samoin johtamisen foorumit, joissa esimiehen kanssa käydään aitoa vuoropuhelua.

Kun dialogille luodaan selkeitä mahdollisuuksia, se tulee jatkossa luontevammin. Ja kun esimies käy vuoropuhelua, on tärkeää kuunnella: eläytyen ja ymmärtäen. Empaattisesti.

Vastaa