Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Opinnäytetyön prosessin eteneminen

Huh! Pidin tänään opinnäytetyöni esityksen. Tuntui aika mahtavalta! Ajattelinkin kirjoittaa kokemuksiani opinnäytetyöprosessista.

Tein opintojen ohella vaativaa työtä, joka vei paljon aikaa ja energiaa. Opintoihin keskittyminen oli paikoin aika vaikeaa, erityisesti opinnäytetyön osalta. Kaikkein vaikeinta oli mielestäni aiheen keksiminen. Kaikki työelämän näkökulmasta mielenkiintoiset aiheet tuntuivat liian monimutkaisilta saada opinnäytetyön muotoon, ja toisaalta työelämässä asiat etenivät niin vauhdikkaasti, että opinnäytetyön suhteen tuntui olevan koko ajan myöhässä.

Lopulta hyvä ja itselleni sopiva aihe loksahti paikoilleen kuin itsestään. Halusin tutkia esimiesten kokemuksia esimiestaitojen kehittymisestä. Asia, jota olin itsekin viimeiset vuodet työurallani paljon miettinyt oman esimiestyön kehittyessä. Kohdeorganisaatio oli valmiina, joten aihio tuntui valmiilta.

Varsinainen aloittaminen kuitenkin takkusi taas kiireiden takia. Lopulta oli pakko saada tutkimussuunnitelma valmiiksi, koska sen deadline tuli itselle yllättäen. Se olikin hyvä asia! Kun sai tutkimussuunnitelman tehtyä, se kirkasti huomattavasti miettimääni aihetta. Sitä varten tuli kuitenkin jo miettiä opinnäytetyön lähtökohtia ja menetelmiä aika pitkälle. Suunnitelman jälkeen loppu sujukin rattoisasti.

Varsinainen opinnäytetyö eteni ripeästi, sain haastattelut tehtyä, ja pystyin aloittamaan luokittelut ja tulosten analysoimisen. Koska aihe oli tuttu ja kiinnostava, analyysi eteni hyvin ja aineisto tuli nopeasti tutuksi – ja tutummaksi se kävi päivä päivältä.

Sanoisinkin, että opinnäytetyöprosessissa on tärkeää vain pakolla edetä tyhjästä paperista hieman pidemmälle. Sitten omat ajatukset selkeytyvät, ja koska saa jotain tuotosta aikaiseksi, lihan rakentaminen luiden ympärille on helpompaa. Aiheeksi kannattaa valita joku sellainen aihe, joka on aidosti itselle mielenkiintoinen. Se helpottaa työstämisen aloittamista.

Opinnäytetyön tekemiselle kannattaa myös varata aikaa kalenterista ja oikeasti pitää se aika, satoi tai paistoi. Ja kun nyt on paistanut, olen tehnyt opinnäytetyötä parvekkeella, sekin on ollut mukavaa. Opettajan ja opponoijan ohjauksia kannattaa aidosti käyttää hyväksi, ja myös valmistautua tapaamisia varten miettimällä valmiiksi itsellä heränneitä kysymyksiä, joihin toivoo ohjaajalta vastauksia.

Opinnäytetyön valmistuttua voin aidosti sanoa sen tekemisen olleen myös erittäin opettavaista. Opin paljon uutta esimiestaidoista ja niiden kehittämisestä, mutta toki myös laadullisen tutkimuksen tekemisestä. Suosittelenkin laadullista tutkimusta kaikille, minulle se ainakin osoittautui luontevaksi vaihtoehdoksi.

Tsemppiä kaikille opintoihin ja lopputyön tekemiseen!

Vastaa