Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Työnjohtaja voimanjakajana

En tiedä, onko kyse vuodenaikojen vaihtumisesta vai mistä, mutta mielessäni ovat nyt pyörineet kaikenlaiset voimaa antavat ajatukset: ystävät, koti-illat, hyvät kirjat, uudet harrastukset (avantouinti!), ja kuten asiaan kuuluu, tietenkin myös opintojen edistyminen. Voimaa antavien asioiden etsiminen on johtanut myös ahaa-elämykseen, jonka olen saanut opiskelutehtäviä tehdessäni. Tiedättehän sen tunteen, kun törmäät uuteen asiaan, joka ei itse asiassa olekaan ihan uusi. Se on seikka, jonka itse luulit keksineesi, mutta joku olikin ehtinyt ensin. Niin kuin eräs lapsesta asti kirjoittamista harrastanut tuttavani, joka luuli lapsena keksineensä runouden. Minä taas luulin keksineeni voimaannuttavan johtamisen.

Kuten aiemmassa blogikirjoituksessani olen maininnut, mietin toisinaan, millainen johtaja itse haluaisin olla. Ajatuksissani olen monesti päätynyt siihen, että haluan olla johtaja, joka tuo ihmisistä esille heidän parhaat puolensa kannustamalla ja vahvistamalla heidän omia hyviä puoliaan. Kuuntelemalla, mitä heillä on sanottavanaan ja olemalla tukena hyvinä ja heikkoina hetkinä, jotta paras mahdollinen tulos saadaan aikaiseksi silloinkin, kun se on vaikeaa. Nostaisin työntekijöiden sisäiset voimavarat käyttöön ja rohkaisisin heitä käyttämään niitä. No, voi tietysti kuulostaa juhlapuheilta, mutta en osaa esittää asiaa latteamminkaan, ja tiedostan kyllä todellisen työelämän ja omien ideaaliajatusteni ristiriidan. Mutta kuten jo vihjasin, joku oli ehtinyt  keksimään kyseisen johtamistyylin jo ennen minua, ja alkanut kutsumaan sitä ”voimaannuttavaksi johtamiseksi”.  ”Löydästäni” innostuneena lainasin kirjastosta myös kirjan: Aleksi Kokonahon Voimaannuttava johtaminen. Minulle on kirjasta konkreettista hyötyä opinoissani, mutta toisaalta huomasin lukevani sitä myös puhtaasta mielenkiinnosta aihetta kohtaan.

Kirja on jaettu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä osassa keskitytään voimaannuttavaan johtamiseen ja sen merkitykseen yritykselle. Toisessa osassa kuvataan ammattimaisesti toimivaa organisaatiota, ja kolmannessa osassa käsitellään voimaannuttavan johtamisen teesejä, konkreettisia johtamistoimia ja johtajan ominaisuuksia. Lisäksi käydään läpi niitä käyttäytymismalleja, jotka vaikuttavat ihmisten voimaantumiseen. Kokonahon mukaan työpaikalla osa johtamistoimista antaa energiaa, kun taas osa vie sitä. Voimaannuttavassa johtamisessa henkilökunnan sisäisen voimantunnetta ja energiaa lisätään arvostamalla ja kunnioittamalla sitä, ja valjastetaan se sitten muun työyhteisön käyttöön. Toisin sanoen tavoitellaan työntekijöiden sisäisten voimavarojen esiin nostamista ja niiden suuntaamista organisaation hyväksi.

Kuten moni meistä on varmaan todennut tosielämässä, työelämässä voimaatumista lisääviä keinoja ovat positiivinen palaute, onnistumisen ja osaamisen kokemukset. Se voi olla myös hyvän olon tunne, joka syntyy omien arvojen mukaisesta toiminnasta. Samoin onnistumisen tunnetta lisää yhteenkuuluvuuden tunne, ymmärretyksi tuleminen ja se, että tuntee olevansa työyhteisössä tärkeä ja muiden hyväksymä. Voimaannuttavassa johtamisessa tätä kutsutaan positiiviseksi itsetuntokäyräksi. Sen vastakohta on negatiivinen itsetuntokäyrä, johon kuuluvat negatiivinen palaute, epäonnistuminen, omien arvojen vastainen toiminta ja ristiriidat työyhteisössä. Sen seurauksena syntyy stressiä, ahdistusta ja henkistä huonovointisuutta, mikä ei ainakaan lisää työn tuottavuutta ja työssä viihtymistä.

Kokonahon kirja on mukavaa luettavaa, ja se antaa voimaannuttavaan johtamiseen monia näkökulmia. Se on myös hyvin käytännönläheinen, mikä ilmenee etenkin kirjan kolmannessa osassa, jossa Kokonaho antaa hyvinkin konkreettisia ohjeita työnjohtajana toimiville henkilöille, voimaannuttavan johtamisen teesejä seuraten – tietysti. Toisaalta kirja ei ole mikään Empowering management for dummies, vaan lukijan omille ajatuksille annetaan tilaa. Ehkä kirjan onkin tarkoitus antaa jonkinlainen ahaa-elämys voimaannuttavasta johtamisesta sen jälkeen, kun tämä on jo kiinnostunut aiheesta. Joka tapauksessa, suosittelen kirjaa kaikille, jotka ovat hoksanneet, että joskus työntekijöiden omissa voimavaroissa on vielä paljon annettavaa. Kun ne vaan osataan tuoda oikealla tavalla esiin.

Lähde: Kokonaho, T. 2008. Voimaannuttava johtaminen – ammattimaisesti käyttäytyvä ja toimiva organisaatio. Porvoo: Bookwell Oy.

 

 

Vastaa