Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

LinkedIn

Maailma kehittyy teknologisesti ja samoin kehittyvät työnhakemisen menetelmät. Työnhaku on perinteisesti tehty paperisella CV:llä, johon on kirjattu henkilön perustiedot, koulutus, työhistoria ja osaaminen sekä hieman harrastuksista. Rinnalle liitettiin saatekirje haettaessa tiettyyn yritykseen, joka kuvasti kiinnostusta juuri sitä yritystä kohtaan. Sittemmin siirryttiin käyttämään sähköistä CV:tä, joka lähetettiin esimerkiksi sähköpostin tai internetin kautta tehtävän hakemuksen liitetiedostona. Lisäksi jo pidemmän aikaa on pystynyt tekemään internetiin sähköisen CV:n sekä työnhaku ilmoituksen esimerkiksi Mol.fi palveluun. Itse olen saanut töitä Mol.fi:n sähköisen CV:n kautta, jossa ilmoitin hakevani kesätöitä. Samasta työpaikasta sain paljon sijaisuuksia ja lopulta vakituisen työpaikan. Tämä saattaa olla hieman harvinaisempaa, mutta kuitenkin mahdollisuus on olemassa.
 
LinkedIn on viimeisimpiä versioita online-CV:stä ja sitä käytetään yhä enemmän ja enemmän. Kannattaako LinkedInin käyttö? Saako sitä kautta töitä?
 
LinkedIn on erinomainen verkostoitumisen väline työn kannalta. Facebook ja muut sosiaaliset mediat ovat ensisijaisesti omaan yksityiskäyttöön luotuja, vaikka niitäkin käytetään verkostoitumiseen. LinkedIn on kuitenkin juuri tätä varten luotu palvelu ja siellä ei ole samantapaista viestintää kuin muissa vastaavissa palveluissa, vaan viestintä keskittyy nimenomaan työhön ja ammattitaidon kehittämiseen liittyviin asioihin. LinkedInin kautta pystyt luomaan yhteyden muun muassa koulutovereihin sekä tuttaviin ja tätä kautta kasvattamaan verkostoasi. Voit seurata kuuluisia ajattelijoita sekä oman alasi edelläkävijöitä ja vaihtaa ajatuksia kommentoimalla heidän kirjoituksiinsa. LinkedInissä pystyy myös seuraamaan työnantajia tai muita yrityksiä ja heidän jakamiaan asioita sekä valvomaan uusien työpaikkojen ilmaantumista. Ilmoitetuista työpaikoista voi laittaa hakuvahdin, jolla voit hakea tietyn alan töitä hashtag merkin kautta (esimerkiksi #sairaanhoitaja / #osastonhoitaja) ja rajata miltä alueelta haluat ilmoitukset näytettävän (esim. Tampere / Tampereen alue).
 
Friedmanin (2013) artikkelin mukaan LinkedIn on ensiarvoisen tärkeä nykypäivänä. Sen avulla pystyy esittelemään omaa persoonallisuuttaan ja tekemisiään tavallista CV:tä paremmin. Työnantajat käyttävät myös LinkedIniä kerätessään lisää tietoa mahdollisista uusista työntekijöistä (Friedman 2013.) LinkedInin ollessa myös sähköinen CV, sinne saa kirjoitettua opiskelun ja työkokemuksen lisäksi muita mainittavia osaamisalueita ja saavutuksia. Näitä voivat olla kielitaito ja tietyn sovelluksen/välineen käyttäminen, julkaistut tutkielmat, saavutetut palkinnot, lisätutkinnot, ajokortti, hygieniapassi. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevä henkilö voi lisätä Valviran myöntämän ammattipätevyyden omiin tietoihinsa. Verkostosi voi tukea (endorse) ilmaisemiasia taitoja ja osaamista, mikä kasvattaa ulkopuolisten uskoa siihen, että todella osaat kyseiset asiat. Voit listata itsellesi valmiiksi ehdotetuista taidoista tai kirjata täysin oman määrittelemäsi taidon tai erityisosaamisen.
 
Uskon, että LinkedIn on kehittyvässä työelämässä yhä tärkeämpi verkostoitumisen väline ja sen kautta on täysin mahdollista löytää työpaikka. Aivan, kuten itse löysin töitä Mol.fin kautta, nykypäivänä vastaava työnhakuportti on varmasti LinkedIn. Koen, että LinkedInin käyttöön olisi hyödyllistä opettaa nuoriso kenties jopa jo yläasteella tai viimeistään ammattiin opiskellessa. Vastaavasti, kuten itselleni aikoinaan opetettiin CV:n tekoa ja käyttöä, nykypäivänä voitaisiin opettaa LinkedInin hyödyllisyyttä perinteisten menetelmien lisäksi. Suosittelen kaikille oman LinkedIn profiilin tekemistä ja etenkin koulutovereiden lisäämistä omaan verkostoon. Heidän kauttaan saattaa tulevaisuudessa saada hyviä vinkkejä tai tukea omaan työhön ja työnhakuun liittyen, sillä olette kuitenkin opiskelleet yhteisen tutkinnon.
 
Friedman, J. 2013. Job networking through social media: the advantages of LinkedIn for college students. Huffington Post. Päivitetty 20.03.2013. Luettu 10.11.2018. https://www.huffingtonpost.com/jordan-friedman/college-students-linkedin_b_2506542.html

Vastaa