Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

SE ON SIINÄ!

Mitä pitäisi päätellä siitä, että nyt kun opinnot tämän YAMK tutkinnon osalta ovat päättymässä, huomaan jo miettiväni mitä voisin opiskella seuraavaksi…? Ehkä edellä mainitusta voi päätellä ainakin sen, että opiskeluinto ei ole tämän tutkinnon myötä ainakaan lopahtanut, pikemminkin kasvanut. Ensimmäisessä blogikirjoituksessani jo totesinkin, että opiskelu on aina tarjonnut inspiraation lähteen, josta olen saanut uutta virtaa niin työ- kuin yksityiselämäänkin ja niin kävi nytkin. Olen tämän opiskelujakson aikana toteuttanut valinnoissani niitä päätöksiä astua epämukavuusalueelle, joita alussa itselleni lupasin ja se on kannattanut, yhtenä tämän blogin kirjoittaminen. Opiskelu on vastannut myös odotuksiin saada uutta tietoa työelämässä vallalla olevista suuntauksista esim. tuotteistamisesta, palvelumuotoilusta, projektiosaamisesta, ja skenaariotyöskentelystä. Myös tiimityötä iloineen ja haasteineen tuli opiskeltua.

Epämukavuusalueella olen vieraillut useaan otteeseen tämän opiskeluni aikana, mutta samalla myös löytänyt jotain sellaista mihin olen erityisesti halunnut perehtyä ja oppia uutta. Nyt tässä vaiheessa voin todeta, että monet aihealueet ovat osoittautuneet hyvinkin kiinnostaviksi ja olen ajatellut, että näitä oppeja haluan todellakin päästä hyödyntämään työelämässä. Opiskelu on lisännyt uskoa siihen, että tulevaisuudessa uusiin ja haastavampiin tehtäviin hakeutuminen on todellinen vaihtoehto. Koulutus antaa kelpoisuuden mm. samoihin ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin julkisiin virkoihin ja tehtäviin, kuin yliopiston maisteritutkinto. Joillekin työnantajille ylempi ammattikorkeakoulututkinto on vielä tuntematon ja siksi työnhaussa kannattaakin kertoa opintojen sisällöistä ja projekteista joihin opiskeluaikana on saanut osallistua ja näin lisätä työnantajien tietämystä ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta ja sen monipuolisuudesta.

Kuten aina myös tämän opiskelurupeaman parasta antia ovat olleet uudet tuttavuudet, joihin olen saanut tutustua opintojeni aikana. On erittäin antoisaa opiskella porukassa, josta löytyy osaamista monelta eri alalta. Koulutuksen kolmen vuoden työkokemus vaatimus tekee sen, että opiskeluryhmissä on kaiken alan vankkoja asiantuntijoita, joilta useilta löytyy esim. esimieskokemusta. Johtamis- ja kehittämisosaamiseen tähtäävässä koulutuksessa aiemmin saadun työkokemuksen jakaminen koko ryhmälle onkin ehdottomasti kaikkien etu. Käytännön esimerkit todellisesta työelämästä tuovat tartunta pintaa myös moneen opiskeltavaan asiaan. Toisinaan todellisuus osoittautuu tarua ihmeellisemmäksi. Pohtiessamme työelämässä esiin tulevia haastavia tilanteita monialainen ryhmä tarjosi usein hyviä käytännön vinkkejä elävästä elämästä. Esimerkkien kautta selvisi myös, että työelämässä on paljon vielä kehitettävää eli turhaan emme opiskele. Uusia tuttavuuksia kannattaa luoda myös verkostoitumismielessä.  Verkostoituminen toisten opiskelijoiden kanssa tarjoaa opiskelujen päätyttyä mahdollisuuden konsultoida toisiamme tulevaisuudessa eteen tulevissa kysymyksissä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on loistava mahdollisuus kouluttaa jo työelämässä aiemmin olleita ammattilaisia uusiin muuttuviin työtehtäviin. Tulevaisuudessa uhkaava huoltosuhteen epätasapainokin jo edellyttää, että työtehtävien muuttuessa työuria voidaan jatkaa esim. täydentämällä sen hetkistä osaamista tai kouluttautumalla uusiin tehtäviin. Omalla kohdallani opiskelua voisi sanoa jopa harrastukseksi, tarvitaan myös voimakas halu kehittyä työssä ja haasteita pelkäämätön asenne. Olipa tavoite uralla eteneminen tai itsensä kehittäminen voin todeta, että ”lukeminen kannattaa aina”, kuten tuntemamme Donner aikanaan tokaisi.

On hienoa, että ehdin olla mukaan uuden Tampere3 käynnistyessä ja näin ollen saan myös tutkintotodistuksen varustettuna uuden yhteistyöorganisaation logolla. Tulevaisuudessa näiden kolmen oppilaitoksen yhteistyö tulee entisestään laajentamaan opiskelijoiden mahdollisuuksia niin kurssivalinnoissa kuin myös eri alojen ja koulutusohjelmien välisessä yhteistyössä. Toivotaan, että myös työelämässä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tunnettavuus lisääntyy Tampere3 myötä.

Mitä pitäisi päätellä siitä, että nyt kun opinnot tämän YAMK tutkinnon osalta ovat päättymässä, huomaan jo miettiväni mitä voisin opiskella seuraavaksi…? Ehkä edellä mainitusta voi päätellä ainakin sen, että opiskeluinto ei ole tämän tutkinnon myötä ainakaan lopahtanut, pikemminkin kasvanut. Ensimmäisessä blogikirjoituksessani jo totesinkin, että opiskelu on aina tarjonnut inspiraation lähteen, josta olen saanut uutta virtaa niin työ- kuin yksityiselämäänkin ja niin kävi nytkin. Olen tämän opiskelujakson aikana toteuttanut valinnoissani niitä päätöksiä astua epämukavuusalueelle, joita alussa itselleni lupasin ja se on kannattanut, yhtenä tämän blogin kirjoittaminen. Opiskelu on vastannut myös odotuksiin saada uutta tietoa työelämässä vallalla olevista suuntauksista esim. tuotteistamisesta, palvelumuotoilusta, projektiosaamisesta, ja skenaariotyöskentelystä. Myös tiimityötä iloineen ja haasteineen tuli opiskeltua.

Epämukavuusalueella olen vieraillut useaan otteeseen tämän opiskeluni aikana, mutta samalla myös löytänyt jotain sellaista mihin olen erityisesti halunnut perehtyä ja oppia uutta. Nyt tässä vaiheessa voin todeta, että monet aihealueet ovat osoittautuneet hyvinkin kiinnostaviksi ja olen ajatellut, että näitä oppeja haluan todellakin päästä hyödyntämään työelämässä. Opiskelu on lisännyt uskoa siihen, että tulevaisuudessa uusiin ja haastavampiin tehtäviin hakeutuminen on todellinen vaihtoehto. Koulutus antaa kelpoisuuden mm. samoihin ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin julkisiin virkoihin ja tehtäviin, kuin yliopiston maisteritutkinto. Joillekin työnantajille ylempi ammattikorkeakoulututkinto on vielä tuntematon ja siksi työnhaussa kannattaakin kertoa opintojen sisällöistä ja projekteista joihin opiskeluaikana on saanut osallistua ja näin lisätä työnantajien tietämystä ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta ja sen monipuolisuudesta.

Kuten aina myös tämän opiskelurupeaman parasta antia ovat olleet uudet tuttavuudet, joihin olen saanut tutustua opintojeni aikana. On erittäin antoisaa opiskella porukassa, josta löytyy osaamista monelta eri alalta. Koulutuksen kolmen vuoden työkokemus vaatimus tekee sen, että opiskeluryhmissä on kaiken alan vankkoja asiantuntijoita, joilta useilta löytyy esim. esimieskokemusta. Johtamis- ja kehittämisosaamiseen tähtäävässä koulutuksessa aiemmin saadun työkokemuksen jakaminen koko ryhmälle onkin ehdottomasti kaikkien etu. Käytännön esimerkit todellisesta työelämästä tuovat tartunta pintaa myös moneen opiskeltavaan asiaan. Toisinaan todellisuus osoittautuu tarua ihmeellisemmäksi. Pohtiessamme työelämässä esiin tulevia haastavia tilanteita monialainen ryhmä tarjosi usein hyviä käytännön vinkkejä elävästä elämästä. Esimerkkien kautta selvisi myös, että työelämässä on paljon vielä kehitettävää eli turhaan emme opiskele. Uusia tuttavuuksia kannattaa luoda myös verkostoitumismielessä.  Verkostoituminen toisten opiskelijoiden kanssa tarjoaa opiskelujen päätyttyä mahdollisuuden konsultoida toisiamme tulevaisuudessa eteen tulevissa kysymyksissä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on loistava mahdollisuus kouluttaa jo työelämässä aiemmin olleita ammattilaisia uusiin muuttuviin työtehtäviin. Tulevaisuudessa uhkaava huoltosuhteen epätasapainokin jo edellyttää, että työtehtävien muuttuessa työuria voidaan jatkaa esim. täydentämällä sen hetkistä osaamista tai kouluttautumalla uusiin tehtäviin. Omalla kohdallani opiskelua voisi sanoa jopa harrastukseksi, tarvitaan myös voimakas halu kehittyä työssä ja haasteita pelkäämätön asenne. Olipa tavoite uralla eteneminen tai itsensä kehittäminen voin todeta, että ”lukeminen kannattaa aina”, kuten tuntemamme Donner aikanaan tokaisi.

On hienoa, että ehdin olla mukaan uuden Tampere3 käynnistyessä ja näin ollen saan myös tutkintotodistuksen varustettuna uuden yhteistyöorganisaation logolla. Tulevaisuudessa näiden kolmen oppilaitoksen yhteistyö tulee entisestään laajentamaan opiskelijoiden mahdollisuuksia niin kurssivalinnoissa kuin myös eri alojen ja koulutusohjelmien välisessä yhteistyössä. Toivotaan, että myös työelämässä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tunnettavuus lisääntyy Tampere3 myötä.

 

Kiitos ja kumarrus.

Marja-Leena

Vastaa