Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Loppusanoja

Valmistuminen häämöttää, opinnäytetyö on palautettu arvioitavaksi, jäljellä on kahden kurssin osatehtävän palautus, posteri, kypsyysnäyte ja oman opinnäytteen esitysseminaari parin viikon kuluttua. Joulukuun 21. päivä voi hyvällä mielellä nostaa itselle maljan valmistumisen johdosta. Valmistumisen myötä oma blogikirjoittamiseni päätyy, ainakin toistaiseksi. Uudet…

Esimiesten osaamisen johtaminen ja ristiriitojen hallinta kotihoidossa

Opinnäytetyössämme tutkittiin kotihoidon esimiesten toteuttamaa osaamisen johtamista ja ristiriitojen hallintaa sekä niiden yhteyttä toisiinsa. Tutkimus oli osa aiemmin aloitettua Tampereen ammattikorkeakoulun ja yliopettaja Hannele Laaksosen valtakunnallista Ihmisten ja osaamisen johtaminen -hanketta. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää lähettämällä kotihoidon esimiehille sähköinen kyselylomake…

Pidetään henkilökuntaa hyvänä

Itse olen kokenut koulutuksemme aikana henkilöstövoimavaroihin liittyvät teemat erittäin mielenkiintoisina. Se, miten hyvä esimies johtaa henkilöstöä ja miten henkilökunnasta saadaan ”irti” paras mahdollinen panos, on mielestäni sekä kiinnostavaa että varsin tarpeellista yrityksen menestyksen kannalta. Jos kyetään rakentamaan ”maailman paras työpaikka”,…

Yhteisöllinen johtaja kannustaa luovuuteen

Yhteisöllisyys? Luovuus? Molemmat asiat ovat läsnä jokapäiväisessä työssä sosiaali- ja terveysalalla. Eteen tulee yllättäviä tilanteita, jokainen asiakas on erilainen ja kiire sekä resurssit aiheuttavat haasteita. Johtamisella on suuri merkitys toiminnan sujuvuudessa ja toivotun lopputuloksen saavuttamisessa. Elokuussa julkaistun Uusi-Kakkurin (2017) väitöstutkimuksen…

Ajatuksia opinnoista

Omista AMK -opinnoista on vierähtänyt aikaa 13 vuotta. Silloin oli tenttejä, kirjallisia tehtäviä ja opiskelijabileitä. Luennot toteutettiin kalvosulkeisilla. Se oli silloin ja nyt asiat tehdään toisin. Yamk -tutkinnoissa tehdään pääasiassa töitä ryhmissä ja tiimeissä ja opinnot ovat monimuotoisempia. Ei tarvitse…

Laatutyö ja laatujohtaminen

Laatutyö on terveydenhuollossa jatkuvasti kehittynyt ja laajentunut. Laatu voidaan terveydenhuollossa määritellä asiakkaan tarpeen mukaiseksi palveluksi oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Palvelun laatu on hyvää, kun paras tieto ja näyttöön perustuva palvelu tuottaa asiakkaalle hyvinvointia ja pyrkii lisäämään sitä sekä vähentämään…

Esimies osana työyhteisöä

Viimeinen yhteinen kurssimme tähän tutkintoon alkoi jokunen viikko sitten. Kurssi on verkossa järjestettävä ”Human Recource Management and Knowledge management”, johon olisi ollut mahdollisuus osallistua myös kansainvälisillä opiskelijoilla. Meidän kurssillamme heitä ei vielä ole, mutta varmaankin seuraavalla toteutuksella heitäkin saadaan mukaan.…

Osaamisen johtamisesta

Opinnot jatkuvat taas meidänkin ryhmällämme kesätauon jälkeen. Pari viikkoa sitten käynnistyi viimeinen yhteinen kurssimme “Henkilöstön ja osaamisen johtaminen”, joka toteutuu verkkokurssina. Vähiin siis käyvät myös yhteiset lähipäivät, jotka ovat ehdottomasti olleet opintojen parasta antia. Meillä on mahtava porukka, jonka kesken…

Tulevaisuustukimusta, oma tulevaisuuteni vaikuttaa kiireiseltä

Loma lähestyy loppuaan ja tämän viikon perjantaina on jo edessä syksyn ensimmäinen koulupäivä. Ensi viikolla ohjelmassa on heti seuraavat koulupäivät, toisena niistä opinnäytetyön seminaaripäivä. Kesän ajan olen itsenäisesti kirjoitellut opinnäytettäni, kesäkuulle suunniteltu ohjausaikani peruuntui ohjaavan opettajan siirryttyä uusille urille ja…