Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Opinnäytetyön prosessin eteneminen

Huh! Pidin tänään opinnäytetyöni esityksen. Tuntui aika mahtavalta! Ajattelinkin kirjoittaa kokemuksiani opinnäytetyöprosessista. Tein opintojen ohella vaativaa työtä, joka vei paljon aikaa ja energiaa. Opintoihin keskittyminen oli paikoin aika vaikeaa, erityisesti opinnäytetyön osalta. Kaikkein vaikeinta oli mielestäni aiheen keksiminen. Kaikki työelämän…

Tarvitseeko esimiehen olla empaattinen?

Tehdessäni opinnäytetyötäni esimiestaidoista, keskustelin haastateltavien kanssa siitä, millainen on hyvä esimies ja millaisia ovat hyvät esimiestaidot. Monet esimiehet nostivat esiin esimiehen vuorovaikutustaidot. Näihin liittyi muun muassa sosiaaliset taidot ja kommunikointikyky. Hyvällä esimiehellä oli haastatelluiden mielestä hyvät ihmissuhdetaidot ja joka ottaa…

Esimies esimiestaitojen kehittäjänä

Tein YAMK-opinnäytetyöni esimiestaitojen kehittämisestä. Minua kiinnostaa paljon se, miten esimies voi kehittää omien, esimiehenä toimivien alaistensa esimiestaitoja. Kirjallisuudesta löytyy todella paljon materiaalia johtamiseen liittyen. On erilaisia johtamisen teorioita, johtamisen historiaa, johtamisen tutkimusta ym. Kovin paljoa ei kuitenkaan ole tietoa siitä,…

Toimitko työssäsi yrityksen strategian mukaisesti?

Valitsin yhdeksi valinnaiseksi opinnoksi strategisen johtamisen verkkokurssin. Kurssilla alettiin ensimmäiseksi pohtimaan kunkin opiskelijan työskentelyorganisaation arvoja, missiota ja visiota. Tehtävää tehdessä tuli paneuduttua myös muiden opiskelijoiden työorganisaatioiden strategioihin. Minulle tuli mieleen, että kuinka moni työntekijä tietää tai ymmärtää työskentelyssään oman yrityksen…

Opiskelun ja työn yhteensovittaminen?

Moni varmasti miettii, onko ylempi ammattikorkeakoulututkinto mahdollista suorittaa samaan aikaan kokopäiväisen työn kanssa. Olemme opiskelleet nyt kolmisen kuukautta. Syksyn aikana on useampi eri kurssikokonaisuus, jotka kaikki toteutetaan 4-6 henkilön tiimeissä. Tenttejä ei ole, vaan kaikki tehtävät suoritetaan erilaisia oppimistehtävinä ja…