Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

KUKA SAA PAIKAN?

Intoa pursuten ryhdyn etsimään tietoa siitä minkälaisia ovat tämän päivän hakemukset ja ansioluettelot. Olen törmännyt unelmieni työpaikkailmoitukseen. Posket punoittaen kirjoitan hakemustani ja ansioluetteloani viikkotolkulla. Perhe ei tältä säästy. Lapset värvätään valokuvaamaan sopivaa potrettia liitettäväksi hakemukseen ja puoliso toimii oikolukijana. Internetin…

PAREMMAKSI JOHTAJAKSI

  Oletko johtajana tunnelman ylläpitäjä, energinen toimeksipanija tai ongelmanratkaisija? Vai tunnistatko itsessäsi suunnitelmaa jatkuvasti muuttavan tuuliviirin, herkästi tulistuvan jurnuttajan vaiko vetäytyjän? Erilaisten tyypittelyjen avulla pyritään ymmärtämään niin omaa kuin toistenkin käyttäytymistä.  Viimeisimpiä julkisuuttaa saaneita tyypittelyjä edustaa Thomas Erikson kirjassaan ”Idiootit…

BRYSSELIN MATKA

Brysselin matkan blogikirjoitus SARI SORMUNEN JA SATU TOIVONEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMISEN KOULUTUS YAMK 17YSTJ 20.11.2018. Saavuimme Brysseliin tiistaina iltapäivällä aikataulun mukaisesti, vaikka lentokone oli myöhässä Helsingistä lähtiessä. Brysselissä meitä vastassa oli harmaa iltapäivä. Näytti kuitenkin siltä, että joulun valoisa…

Kuvantamisen esimiesten voimaannuttavan johtamisen yhteys ristiriitojen hallintaan

Opinnäytetyömme oli osa jo aikaisemmin aloitettua Tampereen ammattikorkeakoulun ja yliopettaja Hannele Laaksosen hanketta ”Ihmisten ja osaamisen johtaminen”. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Suomen yliopisto- ja keskussairaaloiden kuvantamisen esimiesten ristiriitojen hallinnan ja voimaannuttavan johtamisen taitoja sekä näiden kahden aihealueen yhteyttä toisiinsa. Tässä…

Miten haastatellaan?

  Olen sekä työni, että harrastukseni parissa päässyt monesti tilanteisiin joita voidaan ehkä pitää haastattelun kaltaisina vuorovaikutustilanteina. Olen aina ajatellut, että kahdenkeskinen jutustelu on mukavaa ja helppoa eikä useinkaan vaadi mitään erityistä valmistautumista. Erikseen ovat sitten esimerkiksi työelämän tilanteet, joissa…

Tieto ja menetelmät johtamisen apuna

Työelämään on luotu monenlaisia ohjeita ja sääntöjä turvaamaan tasapuolinen ja oikeudenmukainen toiminta työpaikoilla. Työturvallisuuteen ja hyvinvointiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Työntekijöiden osallistaminen ja kuuleminen ovat osa uudenlaista johtamista. On myös näyttöä, että uudenlaiset osallistavat johtamiskäytännöt ovat lisänneet työtyytyväisyyttä. Työturvallisuudesta ja…

Minustako projektityöntekijä?

Projekti sanana on käytössä hyvin monenlaisissa yhteyksissä. Meistä jokainen on todennäköisesti ollut osallisena jonkinlaisessa projektissa, oli se sitten omakotitalon rakentaminen tai juhlien suunnittelu. Projektityöskentely on nykyisin monien eri alojen työpaikkojen arkea. Vuonna 2013 lähes 800 000 ihmisen työhön kuului projekteja.…

KIITOS SINULLE KEHUJA JAKAVA JOHTAJA

  Takana on seitsemän antoisaa viikkoa oppimista ja ajatusten vaihtoa. Opiskelijani harjoittelujakso on juuri päättynyt. Olemme edeltävällä viikolla tehneet harjoittelun arvioinnin.  Arviointi oli käytännössä keskustelua erilaisista teemoista, eettisyydestä johtamisperiaatteisiin. Myöhemmin yhteisten keskustelujemme pohjalta aloin koostaa kirjallista versiota arviointilomakkeelle. Arviointi muodostui…

Perusterveydenhuollon ylihoitajien ja hoitotyön johtajien voimaannuttava johtaminen   Voimaannuttava johtaminen oli yksi teema Tamkin Ihmisten ja osaamisen johtamisen tutkimushankkeessa ajalla 2016–2018 ja pääsin tutkimaan aihetta yamk-opinnoissani. Tutkimuskohde oli perusterveydenhuollon ylihoitajat ja hoitotyön johtajat koko maan alueella. Voimaantuminen oli terminä tuttu,…