Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

BRYSSELIN MATKA

Brysselin matkan blogikirjoitus SARI SORMUNEN JA SATU TOIVONEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMISEN KOULUTUS YAMK 17YSTJ 20.11.2018. Saavuimme Brysseliin tiistaina iltapäivällä aikataulun mukaisesti, vaikka lentokone oli myöhässä Helsingistä lähtiessä. Brysselissä meitä vastassa oli harmaa iltapäivä. Näytti kuitenkin siltä, että joulun valoisa…

Kuvantamisen esimiesten voimaannuttavan johtamisen yhteys ristiriitojen hallintaan

Opinnäytetyömme oli osa jo aikaisemmin aloitettua Tampereen ammattikorkeakoulun ja yliopettaja Hannele Laaksosen hanketta ”Ihmisten ja osaamisen johtaminen”. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Suomen yliopisto- ja keskussairaaloiden kuvantamisen esimiesten ristiriitojen hallinnan ja voimaannuttavan johtamisen taitoja sekä näiden kahden aihealueen yhteyttä toisiinsa. Tässä…

Miten haastatellaan?

  Olen sekä työni, että harrastukseni parissa päässyt monesti tilanteisiin joita voidaan ehkä pitää haastattelun kaltaisina vuorovaikutustilanteina. Olen aina ajatellut, että kahdenkeskinen jutustelu on mukavaa ja helppoa eikä useinkaan vaadi mitään erityistä valmistautumista. Erikseen ovat sitten esimerkiksi työelämän tilanteet, joissa…

Tieto ja menetelmät johtamisen apuna

Työelämään on luotu monenlaisia ohjeita ja sääntöjä turvaamaan tasapuolinen ja oikeudenmukainen toiminta työpaikoilla. Työturvallisuuteen ja hyvinvointiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Työntekijöiden osallistaminen ja kuuleminen ovat osa uudenlaista johtamista. On myös näyttöä, että uudenlaiset osallistavat johtamiskäytännöt ovat lisänneet työtyytyväisyyttä. Työturvallisuudesta ja…

Minustako projektityöntekijä?

Projekti sanana on käytössä hyvin monenlaisissa yhteyksissä. Meistä jokainen on todennäköisesti ollut osallisena jonkinlaisessa projektissa, oli se sitten omakotitalon rakentaminen tai juhlien suunnittelu. Projektityöskentely on nykyisin monien eri alojen työpaikkojen arkea. Vuonna 2013 lähes 800 000 ihmisen työhön kuului projekteja.…

KIITOS SINULLE KEHUJA JAKAVA JOHTAJA

  Takana on seitsemän antoisaa viikkoa oppimista ja ajatusten vaihtoa. Opiskelijani harjoittelujakso on juuri päättynyt. Olemme edeltävällä viikolla tehneet harjoittelun arvioinnin.  Arviointi oli käytännössä keskustelua erilaisista teemoista, eettisyydestä johtamisperiaatteisiin. Myöhemmin yhteisten keskustelujemme pohjalta aloin koostaa kirjallista versiota arviointilomakkeelle. Arviointi muodostui…

Perusterveydenhuollon ylihoitajien ja hoitotyön johtajien voimaannuttava johtaminen   Voimaannuttava johtaminen oli yksi teema Tamkin Ihmisten ja osaamisen johtamisen tutkimushankkeessa ajalla 2016–2018 ja pääsin tutkimaan aihetta yamk-opinnoissani. Tutkimuskohde oli perusterveydenhuollon ylihoitajat ja hoitotyön johtajat koko maan alueella. Voimaantuminen oli terminä tuttu,…

TYÖN ILOLLA PÄÄSEE PITKÄLLE, KANSKJE TIL OSLO OGSÅ!? by Lasse Lehmuskoski     Opinnäytetyö ei varmaan tule kenellekään YAMK-opiskelijalle yllätyksenä. Kesällä 2016 sain TAMKilta sähköpostiviestin, jossa luki muistaakseni jotenkin näin: “Onneksi olkoon! Sinut on hyväksytty opiskelemaan……….Opiskeluihin suositellaan valmistautumaan miettimällä etukäteen…

Välitöntä vai välillistä, mitä onkaan työ päivystyksessä?

Sanna Rajala tutki opinnäytetyössään Jämsän päivystyksen hoitohenkilökunnan työajanjakautumista eri työvuoroittain ja toiminnoittain keväällä 2016. Välittömän hoitotyön osuus tutkimuksessa oli 48% ja välillisen hoitotyön 22 %. Tämä osoittaa sen, että potilaan hyödyksi suoraan tehdään 70 % hoitajan työajasta. Työajankäyttö voidaan hoitotyössä…

Mitä odotankaan opiskelulta…

Päätös lähteä opiskelemaan syntyy jokaisen omista lähtökohdista. Omat opiskelemaan hakeutumiseni motiivit ovat lähtökohtaisesti aina olleet positiiviset.  Aikuisopiskelu on tuonut joka kerta uutta virtaa niin työ- kuin yksityiselämäänkin. Aiemmat opiskelukokemukset ja työelämäkokemus ovat auttaneet hahmottamaan mitä opiskelulta tällä kertaa haluaa, omat…