Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Kuvantamisen esimiesten voimaannuttavan johtamisen yhteys ristiriitojen hallintaan

Opinnäytetyömme oli osa jo aikaisemmin aloitettua Tampereen ammattikorkeakoulun ja yliopettaja Hannele Laaksosen hanketta ”Ihmisten ja osaamisen johtaminen”. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Suomen yliopisto- ja keskussairaaloiden kuvantamisen esimiesten ristiriitojen hallinnan ja voimaannuttavan johtamisen taitoja sekä näiden kahden aihealueen yhteyttä toisiinsa. Tässä…

Työnjohtaja voimanjakajana

Työnjohtaja voimanjakajana

En tiedä, onko kyse vuodenaikojen vaihtumisesta vai mistä, mutta mielessäni ovat nyt pyörineet kaikenlaiset voimaa antavat ajatukset: ystävät, koti-illat, hyvät kirjat, uudet harrastukset (avantouinti!), ja kuten asiaan kuuluu, tietenkin myös opintojen edistyminen. Voimaa antavien asioiden etsiminen on johtanut myös ahaa-elämykseen,…

Haamuhoitajat hoitamaan ihmisroskia?

Nyt tuli naputeltua liiankin provosoiva otsikko. Anteeksi siitä. Olen viimeisten viikkojen aikana lukenut opintoihini liittyen suuren määrän tutkimustietoa sosiaali- ja terveysalan dialogisesta johtamisesta, osallistavasta johtamisesta, voimaannuttavasta johtamisesta, yhteistoiminnallisesta johtamisesta…  Kannatettavaa asiaa kaikki. Siitä ei varmasti kukaan ole eri mieltä. Mutta…

Laadullista kesäopiskelua nurmikolla

Keväällä, ennen kesälaitumille lähtöä, opettajamme antoivat meille hyvää tarkoittavan neuvon: ”Kirjoitatte sitten sitä opinnäytetyötänne eteenpäin aina sadepäivinä!”  Odotusarvo tietenkin oli, että tuo tarkoittaa Suomen kesässä yli puolta päivistä. Miten kävi? Minun lomani aikana ei ollut yhtään sadepäivää. Ei yhtään.  Onko…

Miten haastatellaan?

  Olen sekä työni, että harrastukseni parissa päässyt monesti tilanteisiin joita voidaan ehkä pitää haastattelun kaltaisina vuorovaikutustilanteina. Olen aina ajatellut, että kahdenkeskinen jutustelu on mukavaa ja helppoa eikä useinkaan vaadi mitään erityistä valmistautumista. Erikseen ovat sitten esimerkiksi työelämän tilanteet, joissa…

Opinnäytetyön prosessin eteneminen

Huh! Pidin tänään opinnäytetyöni esityksen. Tuntui aika mahtavalta! Ajattelinkin kirjoittaa kokemuksiani opinnäytetyöprosessista. Tein opintojen ohella vaativaa työtä, joka vei paljon aikaa ja energiaa. Opintoihin keskittyminen oli paikoin aika vaikeaa, erityisesti opinnäytetyön osalta. Kaikkein vaikeinta oli mielestäni aiheen keksiminen. Kaikki työelämän…

Tarvitseeko esimiehen olla empaattinen?

Tehdessäni opinnäytetyötäni esimiestaidoista, keskustelin haastateltavien kanssa siitä, millainen on hyvä esimies ja millaisia ovat hyvät esimiestaidot. Monet esimiehet nostivat esiin esimiehen vuorovaikutustaidot. Näihin liittyi muun muassa sosiaaliset taidot ja kommunikointikyky. Hyvällä esimiehellä oli haastatelluiden mielestä hyvät ihmissuhdetaidot ja joka ottaa…

Esimies esimiestaitojen kehittäjänä

Tein YAMK-opinnäytetyöni esimiestaitojen kehittämisestä. Minua kiinnostaa paljon se, miten esimies voi kehittää omien, esimiehenä toimivien alaistensa esimiestaitoja. Kirjallisuudesta löytyy todella paljon materiaalia johtamiseen liittyen. On erilaisia johtamisen teorioita, johtamisen historiaa, johtamisen tutkimusta ym. Kovin paljoa ei kuitenkaan ole tietoa siitä,…